Wat doet de PvdD Groningen


Wat doet de Statenfractie?

Hier vindt u een overzicht van de persberichten, moties, vragen en debatbijdragen:

25-05-2021 Persbericht 'Provincie kan biomas­sa­ver­gunning aan RWE wél weigeren'

19-05-2021 Bijdrage MER en ontwerpbeschikking biomassabijstook RWE

18-05-2021 Persbericht 'Groningen wordt meest bosrijke provincie dankzij RWE - Fact or fake? '

11-05-2021 Persbericht 'PvdD strijdt tegen vergun­ning­ver­lening aan RWE Eemshaven'

05-05-2021 Persbericht 'Spaar de vloeivelden bij woningbouw Suikerzijde'

05-05-2021 Vragen aan GS over bebouwen vloeivelden Suikerunieterrein

09-03-2021 Persbericht 'PvdD: meer bos in open landschappen'

09-03-2021 Vragen aan GS over aanplant (voedsel)bossen in open landschappen

15-02-2021 Persbericht 'PvdD: Meer bos voor Groningen!'

15-02-2021 Vragen aan GS over bossenstrategie en uitvoeringsprogramma Bos & Hout

14-12-2020 Opinieartikel 'Biomassa? De provincie huilt met de wolven in het bos!'

17-11-2020 Persbericht 'PvdD vraagt om daad­kracht in provin­ciale visie biomassa'

17-11-2020 Vragen aan GS provinciale visie biomassa

27-10-2020 Persbericht 'Statenfractie vraagt GS om opheldering bomenkap Vierverlaten'

27-10-2020 Vragen aan GS bomenkap Vierverlaten

07-09-2020 Persbericht 'PvdD geschokt over kaalslag Doezumertocht'

07-09-2020 Vragen aan GS bomenkap Doezumertocht

02-07-2020 Persbericht 'Provincie moet steun aan gebruik hout biomassa beëindigen'

02-07-2020 Vragen aan GS provinciale steun biomassa

08-06-2020 Persbericht 'Is Groninger natuurbeleid ambitieus genoeg?'

08-06-2020 Vragen aan GS natuurbeleid

22-05-2020 Persbericht 'PvdD op de bres voor behoud bos Eemskanaalzone'

22-05-2020 Vragen aan GS behoud bos Eemskanaalzone Borgbrug

10-03-2020 Vervolgvragen aan GS bomenkap Veendam

24-02-2020 Technische vragen bomenkap en aanplant N360

11-02-2020 Persbericht 'Provincie moet ingrijpen bij bomenkap gemeente Groningen'

11-02-2020 Vragen aan GS bomenkap gemeente Groningen

01-02-2020 Persbericht 'Bomenkap crematorium Veendam'

01-02-2020 Vragen aan GS bomenkap crematorium Veendam

20-11-2019 Persbericht 'PvdD wil duidelijkheid over uitstoot biomassa-installaties'

20-11-2019 Vragen aan GS uitstoot biomassa-installaties

26-09-2019 Persbericht 'Midden-Groningen onzorgvuldig bij bomenkap Oosterpark'

13-09-2019 Persbericht 'bescherming natuur moet hoger op agenda bij gemeenten'

13-09-2019 Vragen aan GS illegale kap gemeente Midden-Groningen

16-07-2019 Vragen aan GS bijstook biomassa RWE Eemshaven

18-06-2019 Vragen aan GS bomenkap kindcentrum Woldwijck Hoogezand

12-04-2019 Vragen aan GS bomenkap terreinbeherende organisaties en afname bos

Eventueel aanvullen met eerdere inbreng.

Wat doet de Raadsfractie in de gemeente Groningen?


Bekijk ook de inspanningen van de fracties in de

Tweede Kamer: bomen biomassa

Eerste Kamer: bomen biomassa

Europa: bomen biomassa