Nieuws


 • augustus

 • Provincie moet eigen pacht­gronden onder strenge voor­waarden gaan verpachten

  Groningen, 28 augustus 2018 – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen haar pachtgronden verpacht onder natuurinclusieve voorwaarden. Dat is op dit moment niet het geval: van de 800 ha pachtgrond wordt 600 ha zonder beperking uitgegeven, alleen intensieve teelten zoals bollenteelt zijn verboden. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.Statenlid Ankie Voerman: “Als de pro...

 • juli

 • Meer openheid nodig bij problemen Ring Zuid

  Groningen, 30 juli 2018 – De Partij voor de Dieren wil meer openheid van het provinciale college over de problemen rond de Zuidelijke Ringweg. Zo wil de partij weten hoe het kan dat de aannemer vorig jaar al aangaf dat de planning onhaalbaar was, terwijl het college bij monde van gedeputeerde Gräper onlangs aangaf dat zij pas in juni op de hoogte werden gesteld van vertraging. De fractie stelt daa...

  Provin­ciale maat­re­gelen en nieuw beleid op lang­durige droog­te­pe­riodes nood­za­kelijk

  Groningen, 25 juli 2018 – De provincie Groningen moet maatregelen treffen en nieuw beleid ontwikkelen nu de klimaatverandering een feit lijkt. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich buigt over een snellere transitie naar een andere vorm van landbouw, waarbij het waterpeil hoger kan blijven. Daarnaast vindt de partij dat er op dit moment niet gejaagd zou moeten worden.Ankie Voerman, pro...

  College voert zwalkend beleid met ontheffing voor nach­telijk bejagen vossen door parti­culier

  Groningen, 12 juli 2018 – De Partij voor de Dieren is boos omdat het college overweegt een ontheffing te verlenen voor het ’s nachts dood schieten van vossen bij een particuliere dierentuin in Boerakker en stelt schriftelijke vragen over de kwestie. De partij vindt het vreemd dat uitheemse dieren plotseling beschermd worden ten koste van inheemse dieren, terwijl het college normaliter exoten juist...

  Zet streep door bouw kippenstal Rood­e­school

  Groningen, 9 juli 2018. De Partij voor de Dieren is fel tegen de geplande oprichting van een grote kippenstal bij Roodeschool, en stelt vandaag vragen aan het College van GS. De stallen komen op zeer korte afstand van het dorp en nabij het Waddengebied. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is niet meer toegestaan, echter omdat de kippen van dit bedrijf overdag buiten lopen krijgt de onderneme...