Partij voor de Dieren strijdt tegen vergun­ning­ver­lening aan RWE Eemshaven


11 mei 2021

Provinciale Staten praat morgen over de toekomst van de RWE centrale in Eemshaven. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het debat aangevraagd. Voor het verhogen van de bijstook van biomassa naar 30% moet het College van GS een revisievergunning verlenen aan RWE. De PvdD stelt dat de vergunning niet verleend mag worden omdat RWE schade toebrengt aan natuur, milieu en klimaat. De stikstofuitstoot stijgt, er komen zware metalen in het milieu en de CO2 uitstoot neemt toe in plaats van af. Voor de houtpellets wordt jaarlijks tienduizend hectare bos gekapt in Estland, Letland en Rusland, met desastreuze gevolgen voor het bosoppervlak en de biodiversiteit.

Statenlid Ankie Voerman wil dat de provincie veel strengere eisen stelt aan RWE: “Het college blijft de ogen sluiten voor de vernietiging van bos en biodiversiteit in Oost-Europa. Daarmee werkt ze willens en wetens mee aan ecocide. Daarnaast is méér in plaats van minder CO₂ uitstoten het laatste wat het klimaat kan gebruiken. Verbranden van hout voor energieopwekking is niet duurzaam, daar zijn steeds meer deskundigen het over eens. Toch wil de provincie Groningen deze vergunning erdoor drukken.” Door de aanvoer van biomassa komen bovendien veel grotere schepen naar de haven, waardoor de uitstoot van zowel stikstof als CO₂ stijgt. Ook leidt verbranding van biomassa tot minder rendement dan bij kolen, waardoor meer stikstofoxide uit de pijp komt.

De fractie maakt zich ook zorgen om de gevolgen voor het Waddengebied. RWE hoeft niet te voldoen aan de provinciale norm voor kwikemissie en andere zware metalen. Kwik is een grote belasting voor de Waddennatuur. GS legt RWE slechts een onderzoek verplichting op naar verlaging van de uitstoot in de toekomst. De Partij voor de Dieren wil dat de onderzoeken zijn afgerond voordat vergund wordt. Voerman: “Waarom krijgt RWE een uitzonderingspositie? Wat is de geloofwaardigheid van provinciaal milieubeleid als de eigen normen aan de laars worden gelapt? Deze centrale past niet binnen de milieu grenzen van de provincie, maar wordt gewoon gedoogd. De enige juiste manier om deze vervuiling tegen te gaan is door deze praktijken niet toe te staan.”

Morgenochtend voor aanvang van de vergadering wordt door de Partij voor de Dieren en diverse natuurorganisaties gedemonstreerd bij het provinciehuis.

Foto credits: Wickey

Gerelateerd nieuws

Spaar de vloeivelden bij woningbouw Suikerzijde

De Statenfractie stelt vragen over het plan van de gemeente Groningen om huizen te bouwen op de voormalige vloeivelden van he...

Lees verder

Groningen wordt meest bosrijke provincie dankzij RWE

Groningen, 18 mei 2021 – Energiereus RWE kondigt aan om enorme bossen te willen aanplanten in Groningen, ter compensatie van ...

Lees verder