Economie binnen de grenzen van de planeet


Je geld of je leven?

De economische crisis is niet ontstaan door schaarste aan producten en diensten, maar door ingesleten fouten in het economisch systeem. We leven in een tijd waarin we met steeds minder menskracht alles kunnen produceren en organiseren wat we nodig hebben. Dit biedt in potentie een geweldige kans om meer tijd in andere dingen te steken, zoals zorg voor elkaar en voor de natuur, persoonlijke ontwikkeling, innovatie, sport, kunst, et cetera. De wijze waarop we de economie nu hebben georganiseerd, zit deze kansen echter in de weg: mensen moeten steeds harder en langer werken, in plaats van minder. Of kunnen helemaal niet werken, wanneer de economie hen heeft afgeschreven, wat op steeds jongere leeftijd het geval lijkt te zijn. Productie en consumptie moeten maar blijven groeien, los van de vraag of mensen daar behoefte aan hebben. Arbeid blijft duur door hoge belastingen, terwijl er een overvloed aan is. Grondstoffen daarentegen zijn spotgoedkoop, terwijl ze schaars en in veel gevallen eindig zijn.

Het huidige economische systeem veroorzaakt een groei- en schuldverslaving met alle gevolgen voor de leefbaarheid van de aarde van dien en loopt daarin volkomen vast. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft berekend dat de schulden van particulieren, bedrijven en overheden zijn opgelopen tot het duizelingwekkende bedrag van 135.000.000.000.000 (135 biljoen) euro. Een onverantwoord voorschot op een onzekere toekomst. We zullen het dus anders moeten gaan organiseren. En dat kan ook! Door te werken aan een duurzame, reële economie creëren we groene en echte banen.

 • Brede welzijnseconomie

  De Partij voor de Dieren zet zich in voor een brede welzijnseconomie, waarbij het uitgangspunt is: voorzien in welzijn voor mensen en dieren, binnen de ecologische grenzen van de Aarde. De provincie stuurt op dit moment nog vooral op economische groei. Daarom heeft de provincie nieuwe sturings- en monitoringsinstrumenten nodig. Daarmee worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving en de Aarde duidelijk in kaart gebracht en bepalen we de juiste koers richting een duurzame en solidaire economie.

  • In economische plannen van de provincie is groei van de economie geen doel meer.
  • Voor het bepalen van beleid gebruikt Groningen een eigen Monitor Brede Welvaart. De monitor geeft een beschrijving van de effecten (ook later en elders) op dier, natuur, klimaat, milieu en mens. De Monitor Brede Welvaart wordt zo uniform en meetbaar mogelijk gemaakt, onder meer door aan te sluiten op bestaande initiatieven van het Rijk en andere provincies.
  • De provincie zet in op een circulaire economie. Hierbij zijn de ketens van productie en consumptie zo kort mogelijk en staat milieubescherming centraal. Bij verstrekken van vergunningen is dit een leidend principe.
  • Bij aanbestedingen kiest de provincie voor de meest duurzame aanbieder.
  • Alleen bedrijven die de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie toepassen of willen gaan toepassen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit wordt ook gecontroleerd.
  • Groningen stimuleert ondernemers om te rapporteren over de maatschappelijke impact van hun onderneming, bijvoorbeeld door een subsidieregeling voor het opstellen van een groene jaarrekening die de resultaten van het bedrijf op het gebied van onder andere ecologie, klimaat, en sociale waarden laat zien.
  • De provincie doet alleen zaken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen die hoog scoren op de Eerlijke Geldwijzer.
  • De provincie werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan greenwashing, een marketingtruc om duurzaam te lijken terwijl dit niet zo is, en past dit in de eigen bedrijfsvoering ook niet toe.
  • De provincie werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan ecocide, de grootschalige vernietiging van natuur en ecosystemen.
  • Bedrijven aantrekken is geen taak van de provinciale overheid. De taak van de provincie is het bewaken van de duurzame kwaliteit van bedrijven die zich in Groningen willen vestigen. Hiervoor moeten strenge regels gelden, ook voor internationale bedrijven.
  • De provincie geeft het goede voorbeeld. De norm voor inkoopopdrachten en aanbestedingen wordt 100% klimaatneutraal, diervriendelijk, biologisch, fairtrade en zoveel mogelijk lokaal.
  • De provincie blijft financieel bijdragen aan scholing, leven lang leren, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en passend werk voor mensen met afstand voor de arbeidsmarkt.
  • Er komt een nieuw type sociale werkvoorziening. Daarmee kunnen alle mensen met een arbeidsbeperking dicht bij huis betekenisvol werk doen, met voldoende begeleiding en voor een fatsoenlijk loon.
  • De provincie dringt aan op het terugdraaien van de versobering voor jongeren met een beperking (de Wajong) wordt teruggedraaid. Zij krijgen kansen op een zinvolle en nuttige dagbesteding met doorgroeimogelijkheden naar een passende betaalde baan.
  Meer informatie
 • Opleidingen voor groene technici

  Voor de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie zijn vele tienduizenden extra technici nodig. De Partij voor de Dieren vindt het een taak van de overheid om zelf te investeren in technische vakopleidingen.

  Meer informatie

Economie binnen de grenzen van de planeet

Wat we hebben bereikt

 • Makkelijker overstappen naar andere bank

  Overstappen naar een duurzame bank wordt binnenkort een stuk makkelijker. Op dit moment wordt overstappen van bank door veel klanten nog als ingewikkeld ervaren omdat hun IBAN-nummer onlosmakelijk is verbonden met de bank. Hiermee werpen de banken een drempel op voor klanten die niet langer bij een bank willen blijven omdat die bijvoorbeeld investeert in de fossiele industrie, megastallen of de wapenindustrie. Dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren gaat de staatssecretaris uitzoeken hoe een overstapservice met nummerbehoud verankerd kan worden in de Bankenwet.

 • Tweede Kamer wil veiligheid gaswinning niet langer bij Economische Zaken

  De veiligheid van de Groningers in het gaswinningsgebied moet bij een ander ministerie worden ondergebracht dan bij het ministerie van Economische Zaken. De veiligheid van bewoners en de milieubelangen die op het spel staan, zijn te belangrijk om met een economische bril naar te kijken. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde al in 2015 dat er te veel macht lag bij één ministerie. Dankzij aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren moet de regering bovendien in een toekomstvisie schetsen hoe de gaswinning in Groningen beëindigd kan worden.

 • Geen uitzondering bonusbeleid voor Britse banken

  Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er geen uitzondering wordt gemaakt op het Nederlandse bonusbeleid voor buitenlandse banken. Het huidige beleid is gericht op het aan banden leggen van bonussen voor bankiers. Na de Brexit zag minister-president Rutte ruimte voor een soepele hantering voor Britse banken om deze zo naar Nederland te lokken. Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren wordt hier een stokje voor gestoken.

 • Kate Raworth op bezoek in Tweede Kamer

  Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren komt econoom Kate Raworth, schrijfster van de wereldwijde bestseller Doughnut Economics, naar de Tweede Kamer. Kate Raworth pleit voor een planeetbrede visie op de economie, waarin de ecologische grenzen van onze aarde worden gerespecteerd en een samenleving mogelijk is met zorg voor de kwetsbaarsten. Raworth zet tijdens een vergadering met Kamerleden uiteen waarom de huidige economie achterhaald is en het tijd is voor een krachtig Plan B.

 • Tweede Kamer kiest andere huisbankier

  Op aandringen van de Partij voor de Dieren stopt de Tweede Kamer met bankieren bij de Royal Bank of Scotland. Deze bank scoort een dikke onvoldoende op alle onderdelen van de Eerlijke Bankwijzer, zoals mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. De Tweede Kamer heeft een voorbeeldfunctie: daar past een eerlijke bank bij.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws