Demo­cratie


  • Afgebakende rol van provincie

    De provincie heeft als overheidslaag een meerwaarde. Zij staat dichter op de eigen regio dan het Rijk, en is dus een onmisbare partij in het uitwerken van gebiedsgerichte plannen. Dit is onder andere essentieel in ruimtelijke ordening, landbouw- en natuurbeleid. Ook bewaakt de provincie het beleid van gemeenten met een provinciale richting en visie.

    De provincie neemt een neutrale rol in bij processen die van onderop besloten moeten worden, zoals gemeentelijke herindeling.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Meint Kolthof en Stijn ten Hoeve nieuwe Staten­leden

Partij voor de Dieren roept op tot breed verkenningsproces

De stemmen zijn definitief geteld. Met 5% van de stemmen krijgt de Groninger Statenfractie twee zetels. Meint Kolthof en Stijn ten Hoeve, de nummer 1 en 2 van de lijst, worden de nieuwe Statenleden. Inge-Astrid van Dijk wordt fractievertegenwoordiger. Zij gaan vol vertrouwen en strijdlust de komende Statenperiode in, om de belangen van mens, dier, natuur en milieu te behartigen. Het verkenningspr...

Bijdragen Moties Nieuws