Staten­fractie vraagt College van GS om ophel­dering over kap bomen bij Vier­ver­laten


27 oktober 2020

De kap van tientallen bomen bij het hoogspanningsstation Vierverlaten is aanleiding voor vragen aan het College van GS. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van de provincie weten of de bomen gespaard hadden kunnen worden, en waarom de omwonenden niet zijn ingelicht. Ook wil de partij informatie over de verloren gegane natuurwaarden van de bomen en de afspraken over compensatie voor de kap.

Omwonenden waren in de veronderstelling dat op dit perceel de bomen gespaard zouden blijven, en juist zouden worden aangevuld met rietkragen en poelen. Zij werden totaal overvallen door de kapwerkzaamheden. Recentelijk doen zich steeds meer situaties voor waarbij burgers geconfronteerd worden met pijnlijke ingrepen in hun leefomgeving, zonder dat zij daarin gekend zijn. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel, zegt Statenlid Ankie Voerman: “Wanneer dringt het nu eens door bij overheden en bedrijven dat mensen zich sterk verbonden voelen met hun leefomgeving? De groene plekken waar je op uit kijkt vanuit je woning, of waar je wandelt of dagelijks langs komt – die kunnen niet gedachteloos op de tekentafel worden weggestreept. En als bomen toch moeten verdwijnen, zorg dan dat je de omwonenden vanaf het begin op de hoogte stelt van de reden voor de kap en de planning, en laat hen meebeslissen over compensatie.” De fractie wil dat de provincie bij het verlenen van ontheffingen en vergunningen als voorwaarde stelt dat omwonenden adequaat moeten worden geinformeerd en betrokken bij het proces. Voerman: ‘Als bedrijven zó om gaan met belanghebbende brengt dit ernstige schade toe aan de participatiebereidheid van burgers, en ontstaat er strijd en wantrouwen in plaats van de gewenste samenwerking.’

Opdrachtgever voor de kap was Enexis. Dit bedrijf verricht werkzaamheden aan het 110kV deel van het spanningsstation, terwijl Tennet een ander deel van het station gaat uitbreiden. Merkwaardig genoeg ontwikkelt Tennet in samenwerking met gemeente en omwonenden juist plannen voor het aanplanten van bomen langs het Hoendiep. De provincie is mede-financier van het landschapsplan dat wordt uitgevoerd in het kader van de aanleg van de 380kV hoogspanningslijn van Eemshaven naar Vierverlaten. De fractie wil dan ook van het College horen hoe zij tegen deze contraproductieve situatie aankijkt. Ook vraagt zij waarom het overleg met de klankbordgroep over de herinrichting al zo lang stil ligt Er zijn immers voldoende digitale mogelijkheden om dit proces doorgang te laten vinden.

Gerelateerd nieuws

Provincie gedoogt mogelijk illegale stikstofuitstoot bij EEW Oosterhorn

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om opheldering omtrent het bedrijf EEW Energy from Wa...

Lees verder

Noordelijke Rekenkamer gaat natuurcompensatie onderzoeken na voorstel Partij voor de Dieren

De drie noordelijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren hebben gezamenlijk een voorstel ingediend voor het nieuwe ond...

Lees verder