Opinie: Biomassa? De provincie huilt met de wolven in het bos!


14 december 2020

Biomassa? De provincie huilt met de wolven in het bos!

De provincie Groningen zal waarschijnlijk begin 2021 een vergunning verlenen voor het verhogen van de bijstook van houtpellets in de RWE-centrale in de Eemshaven. Van 15% naar 30%. Mede mogelijk gemaakt door bijna een miljard Rijkssubsidie. Jaarlijks zal er 1.600.000 ton (!) houtpellets verbrand worden. RWE moet een dichtgetimmerde Milieu Effect Rapportage (MER) inleveren. Echter de provincie heeft willens en wetens verzuimd in haar vraagstelling die ten grondslag ligt aan deze MER het totale effect op het milieu en de biodiversiteit mee te nemen. Alleen de uitstoot van de centrale zelf, ter plekke, wordt beoordeeld. De extra uitstoot van 15% CO₂ in vergelijking met steenkool telt daarbij niet mee. Deze staat op het conto van de houtpellets-producerende landen. Krommer kan het niet!

Met oogkleppen op verzuimt dit college, met als grootste en leidende partij GroenLinks, te kijken naar het dramatisch effect op de bossen en haar bewoners in bijvoorbeeld de Baltische Staten, waar het gros van de pellets vandaan komt. Ook de uitstoot van de vele vervoersbewegingen wordt bewust niet meegenomen.

Zeer kritische brief MOB aan het college

Op 27 oktober jl. schreef de inmiddels bekende Nederlandse jurist Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB), een open brief[i] over dit onderwerp aan het Groningse college van Gedeputeerde Staten, waarbij hij heel persoonlijk de verantwoordelijke GroenLinks gedeputeerde Homan aansprak: ”De houtverbranding, waarvoor u uw goedkeuring wilt geven, betekent jaarlijks het kaalkappen van een bos met oppervlakte van 10 bij 10 km, het oppervlak van de stad Groningen.”

Laat dit nog eens goed tot ons doordringen… De provincie Groningen is dus voornemens een vergunning te verlenen voor de jaarlijkse verbranding van een bos met het oppervlak van de stad Groningen. Wie durft het woord ‘duurzaam’ hier nog in de mond te nemen?

Hout – de feiten

Afgelopen week kwam er een rapport uit van de Estonian Fund For Nature met als titel: 'De Duistere kant van een Houtpellet'. Uit dat rapport blijkt dat de intensiteit van houtkap in Estland en Letland de laatste jaren enorm is toegenomen. De kap vindt plaats op industrieel niveau in de vorm van kaalkap. Niet alleen in ’gewoon‘ bos, maar ook kaalkap in oerbos en in Natura2000 gebieden. Het hout is in pelletvorm voor meer dan de helft bestemd voor verbranding in sterk gesubsidieerde biomassacentrales in Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland. De RWE-centrale, voor de aanvoer ideaal gelegen in de Eemshaven, wordt voor een belangrijk deel gevoerd met hout uit deze bossen.

Volgens het rapport holt de biodiversiteit mede door de kap achteruit. Beschermde soorten die niet kunnen overleven in actief beheerde boslandschappen, zoals de vliegende eekhoorn, de zwarte ooievaar en honderden soorten mos, dreigen het onderspit te delven. Het aantal bosvogels neemt in beide landen dramatisch af. Alleen al in Estland met 50.000 broedparen per jaar. Ook heeft de intensieve bos(roof)bouw volgens het rapport een belangrijke negatieve impact op het klimaat. De strijd tegen klimaatopwarming wordt ondermijnd ten gunste van de houtwinning. Letland veranderde van een netto koolstofreservoir in een netto bron van koolstofuitstoot. Hetzelfde wordt verwacht voor Estland. Het rapport roept politici op om af te stappen van beleid dat niet-duurzaam bosbeheer in het buitenland stimuleert.

Terug naar Groningen

Professor Louise Vet reageerde op het rapport en spreekt de Nederlandse Staat aan. Maar ook andere overheden zoals GS Groningen mogen dit in hun zak steken: “De toenemende houtkap en kaalkap van bossen, zoals in de Baltische Staten, voor verbranding in Nederland is zeer verontrustend. Het is niet alleen bewezen desastreus voor klimaat en de luchtkwaliteit, het is rampzalig voor de biodiversiteit. Winstbejag door perverse subsidies voor bio-energie is hier leidend, niet het behoud van ons cruciale natuurlijk kapitaal. Vele internationale wetenschappers hameren op het stopzetten hiervan. Nederland neem uw verantwoordelijkheid!”

Het college gaat niet over de rijkssubsidies, maar wel over de milieukaders. Als zij bij het begin van de procedure de juiste beoordelingsvragen had gesteld zou deze boscriminaliteit ook boven water zijn gekomen in de MER- en vergunningprocedure. Het college kan haar verantwoordelijkheid nog nemen en haar stem met kracht verheffen richting de landelijke politiek, en zij kan alsnog besluiten niet mee te werken aan het plan van RWE. Maar Groningen huilt liever met de wolven in het bos… doet mee met de rest omdat het voordeel oplevert en gedoe voorkomt, in de volle wetenschap dat ze ethisch onverantwoord handelt.

[i] https://mobilisation.nl/assets...

Gerelateerd nieuws

Open brief aan gedeputeerde Staghouwer

Geachte heer Staghouwer, U wil vossen, katten, marters en kraaien ‘uit het systeem’ halen om weidevogels te beschermen. Wij...

Lees verder

Partij voor de Dieren: trek ontheffing muskusrattenbestrijding in

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren roept de provincie op om de ontheffing voor het vangen van muskusratten in te t...

Lees verder