Partij voor de Dieren wil duide­lijkheid over uitstoot biomassa-instal­laties


20 november 2019

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College van GS over de uitstoot van kleine en middelgrote biomassa-installaties. Aanleiding is het sluiten van twee installaties in de gemeente Oldambt. Bij het zwembad in Winschoten komt tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp dan toegestaan, ook de uitstoot van kankerverwekkende stoffen benzeen en aldehyde overschrijdt de norm. De partij wil van het College weten of de situatie in Oldambt een uitzonderingsituatie betreft of dat ook bij andere installaties omwonenden risico’s lopen en de lucht wordt vervuild.

Statenlid Ankie Voerman is geschrokken van de uitkomsten en vraagt zich af of er voldoende zicht is op de uitstoot: “Zijn de metingen wel overal op orde, wordt er voldoende gecontroleerd, hoe staat het met onderhoud van de ketels, gaat er geen vervuild hout de installatie in? En is de luchtkwaliteit in onze provincie wel voldoende te bewaken met de wildgroei aan stookinstallaties?” Ook vindt de Partij voor de Dieren het onacceptabel dat pas na lang protest van omwonenden, en druk vanuit de raad, er een onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd. Omwonenden geven al lange tijd aan dat ze gezondheidsklachten hebben door de rook, en veel last van het roet en de stank. “Waarom had de gemeente haar zaken niet op orde, en in hoeveel gemeenten speelt hetzelfde probleem? Energievoorziening mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van omwonenden”, aldus Voerman.

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie of warmte, omdat het verre van duurzaam is en bovendien niet erg energie-efficiënt. Het klimaateffect is negatief omdat er veel CO² vrijkomt en het lang duurt voordat die CO² weer is opgenomen door nieuwe bossen. Houtstook zorgt bovendien altijd voor fikse luchtvervuiling, ook een biomassaketel die draait op snipperhout. Bovendien is er weinig controle op de herkomst van het hout. Installaties die minder dan 500 uur per jaar branden hoeven niet aan alle emissiegrenswaarden te voldoen, maar zorgen wel voor flinke uitstoot en overlast. Voerman: “Biomassa-installaties horen niet thuis midden in bewoond gebied, het wordt tijd dat de provincie bindende regels gaat opstellen voor het weren van biomassa-installaties bij bewoning. Ook moet de provincie samen met gemeenten gaan bekijken waar zonnethermie, zonnepanelen of een kleine windmolen een deel van de vraag naar energie en warmte kan opvangen.”

Gerelateerd nieuws

Geen plaats voor mestvergisting in energietransitie

Energie uit mest moet geen onderdeel uitmaken van de transitie naar een duurzame energievoorziening. De Statenfractie van de ...

Lees verder

De zondebok vogelvrij verklaard

Vossen worden ten onrechte verantwoordelijk gesteld voor de achteruitgang van de weidevogelstand terwijl het handelen van de ...

Lees verder