Spaar de vloei­velden bij woningbouw Suiker­zijde


5 mei 2021

De Statenfractie stelt vragen over het plan van de gemeente Groningen om huizen te bouwen op de voormalige vloeivelden van het Suikerunieterrein. Het gebied is nadat het niet meer werd gebruikt veranderd in een prachtig natuurgebied vol met bijzondere dier- en plantensoorten. [1]. In een ecologisch onderzoek adviseren ecologen de gemeente nadrukkelijk om de vloeivelden te sparen, en leveren zij een plan aan om de bebouwing rondom de velden te situeren[2]. De gemeente zet haar plannen echter door. Momenteel ligt er een aanvraag voor ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Er zal natuur moeten worden verplaatst en gecompenseerd, en dit zal hoe dan ook ten koste gaan van allerlei diersoorten. De Partij voor de Dieren vindt dat in bepaalde situaties simpelweg gekozen moet worden voor het beschermen van onvervangbare bestaande natuur en biodiversiteit, in plaats van deze te proberen te verplaatsen en compenseren. Woningbouw is belangrijk en nodig, maar niet ten koste van alles.

Over de vloeivelden verscheen ook dit opinieartikel: https://www.dvhn.nl/meningen/O...


[1] Zie voor de rijkheid van het gebied de dronebeelden via https://www.youtube.com/watch?v=xfBPy85Yf1g of de prachtige foto’s op https://twitter.com/SuikerZijde

[2] https://www.commissiemer.nl/pr...

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geen stroomkabels door het Wad!

De aanleg van een stroomcorridor dwars door het Wad stuit terecht op veel verzet van burgers en natuurorganisaties. De Staten...

Lees verder

Partij voor de Dieren strijdt tegen vergunningverlening aan RWE Eemshaven

Provinciale Staten praat morgen over de toekomst van de RWE centrale in Eemshaven. De Statenfractie van de Partij voor de Die...

Lees verder