Partij voor de Dieren geschokt over kaalslag Doezu­mer­tocht


7 september 2020

De Partij voor de Dieren is geschrokken van de kaalslag die heeft plaatsgevonden bij de Doezumertocht, en stelt kritische vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de kwestie. Vorige week werden in het gebied bomen gekapt, sloten uitgegraven en velden met bestrijdingsmiddelen bewerkt. De Doezumertocht vormt een voor dieren en planten belangrijke natte verbinding tussen de natuurgebieden Doezumermieden en Bombay.

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt onder aanvoering van de provincie en gemeenten hard gewerkt aan herstel en versterking van het bijzonder landschap, door het aanleggen van houtsingels, dempen van sloten en stimuleren van soortrijke hooilanden. De vernietigende ingreep staat haaks op de ontwikkeldoelen voor het gebied. Ankie Voerman, Statenlid van de partij, is verontwaardigd: “Weer een prachtig stukje natuur met de grond gelijk gemaakt. In dit gebied komen veel beschermde dier- en plantensoorten voor, juist de houtwallen zijn belangrijke toevluchtsoorden. De provincie wil hier de natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken beschermen, maar dat wordt gedwarsboomd door onwetendheid bij de gemeente en de eigenaren van de agrarische percelen.” De partij wil van het College weten hoe kan dat er in een beschermd landschap zomaar waardevolle natuur vernietigd wordt en of er sprake is van een overtreding. Ook dringt zij aan op een goed gesprek met de gemeente Westerkwartier over waar mogelijk herstel van de schade en compensatie van de verloren gegane natuur, wetende dat dit niet meer dan een doekje voor het bloeden is.

Het voorval toont bovendien aan dat nog niet alle gemeenten hun kapvergunningenstelsel op orde hebben, of in ieder geval de regels voldoende onder de aandacht hebben gebracht van hun inwoners. Voerman: ‘De willekeurige en ondermaatse regelgeving omtrent het kappen van bomen is ons sowieso een doorn in het oog. In sommige gemeenten kunnen bomen rucksichtslos gekapt worden en vaak geldt er geen goede herplantplicht. Ook wordt er niet stevig genoeg gehandhaafd op overtredingen. Uit de meldingen die binnenkomen bij ons bomenkapmeldpunt blijkt nogal eens achteraf dat bomen niet gekapt hadden mogen worden, maar dan is het kwaad al geschied. Zo krijgt de biodiversiteit in onze provincie klap na klap te verduren.”

Foto: Vanillasky01

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Wat kan provincie doen om egels en andere dieren te beschermen tegen robotmaaiers?

De fractie stelt vandaag vragen over het gevaar van het gebruik van robotmaaiers voor egels en andere dieren. Kan de provinci...

Lees verder

Partij voor de Dieren protesteert tegen uitbreiding megakippenbedrijf Zuidwolde

Zuidwoldigers krijgen binnenkort 23.000 extra kippen als buren. Aan het Boterdiep verrijst een nieuwe megastal in aanvulling ...

Lees verder