Eekhoorns en vleer­muizen moeten wijken voor crema­torium Veendam


Partij voor de Dieren vraagt provincie om nader onderzoek

1 februari 2020

De bouw van het nieuwe crematorium bij uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam vernietigd leefgebied van eekhoorns en vleermuizen. De gemeente Veendam geeft toestemming voor het kappen van bomen die gebruikt worden door deze beschermde diersoorten. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College van GS over de gang van zaken. De partij meent dat aanvullend onderzoek nodig is, en er moet worden afgezien van de kap. De ecologische quick scan van het terrein is bijna tweeënenhalf jaar oud en geeft geen goed beeld van de werkelijkheid.

Omwonenden melden dat er al jarenlang eekhoorns in de te kappen bomen leven. De ecologen die twee jaar geleden een paar veldbezoeken hebben uitgevoerd zagen de dieren echter niet. Statenlid Ankie Voerman: ‘Een quick scan is een momentopname, die in dit geval duidelijk tekort schiet. Waar ecologen in één of enkele bezoeken een inschatting moeten maken van het voorkomen van diersoorten, zien de omwonenden dagelijks wat er vliegt en rondklimt. Toch wordt hun waarneming niet meegenomen in het proces. Oplettende buurtbewoners zijn de stem van de dieren.’ Bovendien begint in februari het voortplantingsseizoen van eekhoorns, en is het volgens de Partij voor de Dieren des te onbegrijpelijker dat nu nog toestemming gegeven wordt voor kap.

Nabij het terrein van het uitvaartcentrum zijn door de vleermuiswerkgroep vijf vleermuissoorten waargenomen, en mogelijk gebruiken deze dieren de bomen als verblijfsplaats. De Partij voor de Dieren vraagt het College waarom er geen aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de vleermuizen, en of de experts van de vleermuiswerkgroep kunnen worden ingeschakeld. Ook zet de partij vraagtekens bij de lange tijdspanne tussen het afnemen van de quick scan en de start van de werkzaamheden. Immers, in de tussentijd kunnen zich nieuwe dieren in het gebied hebben gevestigd. Onlangs werden bij bomenkap in het Oosterpark in Hoogezand ook verblijfplaatsen van vleermuizen vernield omdat er een al te vluchtige quickscan was uitgevoerd. De gemeente overtrad daarmee de Wet Natuurbescherming. “Wij zijn er niet gerust op dat gemeenten altijd de juiste procedure volgen, en of de bescherming van dieren voldoende gewaarborgd is”, aldus Voerman.

De Partij voor de Dieren is van mening dat bomen veel te vaak als lastige ‘sta-in-de-weg’ worden beschouwd. Er is nauwelijks aandacht voor de waarde die bomen hebben voor dieren, omwonenden en klimaat. Bouwplannen zouden het groen juist moeten respecteren en incorporeren in het ontwerp.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt provincie om stellingname in vuurwerkdebat

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om zich actiever op te stellen in het vuurwerkdebat, ...

Lees verder

Vergiftiging met overheidssteun

Vergiftiging met overheidssteunEn weer blies ESD-SIC de lucht vol troep. Maar de economie moet blijven draaien. Het bedrijf p...

Lees verder