Partij voor de Dieren vraagt om daad­kracht in provin­ciale visie biomassa


17 november 2020

Binnenkort presenteert de provincie een 'Provinciale visie biomassa'. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren hoopt dat uit deze visie voldoende daadkracht spreekt en dat het College wijze besluiten neemt ten aanzien van hout als biomassa. Om de kaders op scherp te zetten zijn er vandaag statenvragen gesteld aan GS. Het is nog niet duidelijk of de provincie inzet op het beëindigen van het gebruik van hout voor opwekking van energie en welke duurzaamheidseisen gehanteerd gaan worden voor alle soorten biomassa. De fractie wil onder andere weten welke doelen de provincie gaat stellen en welke middelen het provinciebestuur zelf in handen heeft om bovenop de duurzaamheidscriteria van het Rijk extra eisen te stellen.

Vorig jaar werd een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die het College oproept om voor biomassa-installaties waar de provincie bevoegd gezag is per biomassastroom te zoeken naar bindende duurzaamheidscriteria, zodat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van biomassa uit 100% traceerbare productie, die gegarandeerd geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu. Tot op heden is weinig voortgang gemaakt met de uitvoering van de motie. Voor biomassa die van elders komt, zoals houtpellets uit het buitenland, is het Rijk momenteel bezig de duurzaamheidscriteria te herzien. Voor biomassa die in Groningen zelf geproduceerd wordt, zoals snoeihout, snippers uit bosbouw, gewassen, mest etc. liggen er volgens de Partij voor de Dieren ruimere mogelijkheden om te sturen op duurzaamheid.

Gerelateerd nieuws

Fractie vraagt College van GS om maatregelen tegen verdere verspreiding vogelgriep

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College om een reactie op de zich in rap tempo uitbreidende vogelgri...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt om scherpe eisen duurzaamheid in provinciale visie op biomassagebruik

Binnenkort verschijnt de ‘Provinciale visie biomassa’. Reden voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren om de kaders ...

Lees verder