Partij voor de Dieren: bescherming natuur moet hoger op agenda bij gemeenten


Illegale kap Midden-Groningen moet provincie wakker schudden

13 september 2019

De Partij voor de Dieren wil dat het College van GS uitzoekt hoe er illegaal een bos gekapt kon worden in de gemeente Midden-Groningen. De bomen moesten verdwijnen voor de aanleg van een industriegebied. De Statenfractie betwijfelt of de bescherming van natuur wel altijd in goede handen is bij gemeenten. Ook dringt ze aan op betere regels voor herplant en op verplichte aanplant van groen op industrieterreinen.

Hoewel het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente is om de juiste procedure te doorlopen, is het volgens Voerman ook aan de provincie om dit soort missers te helpen voorkomen: “Als blijkt dat gemeenten onvoldoende kennis hebben van de regels rondom bomenkap, moet de provincie misschien haar voorlichting verbeteren. Wie weet hoeveel meer bomen illegaal verdwenen zijn door dit soort voorvallen. Als oplettende burgers de inspecteur niet hadden gewaarschuwd, was het misschien niet eens opgemerkt.”

Voerman: “Elke boom telt, al helemaal nu de biodiversiteit in zo’n diepe crisis verkeert, en er een klimaatnoodtoestand heerst. Voor wéér een nieuw industrieterrein verdwijnt een stukje onvervangbare natuur alsof het niets is. Ook gemeenten dragen de belangrijke verantwoordelijkheid om natuur te beschermen, maar vergeten dat voor het gemak zodra er ergens winst gemaakt kan worden.” De Statenfractie wil dat het College van GS ervoor zorgt dat de gemeente de schade aan natuur heel ruimhartig compenseert. “Elders een paar jonge boompjes ingraven kan je geen compensatie noemen – het duurt tientallen jaren voordat er weer evenveel staat als er nu gekapt is.”

De Partij voor de Dieren pleit al lange tijd voor een verandering van de herplantverplichting. Voor gekapte bomen moet nu binnen 3 jaar na de kap een boom worden teruggeplant, dit mag ook op een andere locatie gebeuren. De fractie vraagt het College om een aanpassing van deze regels, zodat herplant veel sneller uitgevoerd moet worden, en dat voor elke gekapte boom minstens twee nieuwe bomen worden geplant. Ook zou er bij de nieuwe aanplant gekozen moeten worden voor boomsoorten die gunstig zijn voor natuurherstel, zoals bloeiende inheemse bomen.