Tech­nische vragen inzake bomenkap en -aanplant N360


Indiendatum: feb. 2020

Technische vragen bomenkap en -aanplant N360

  1. Hoeveel bomen en oppervlak aan bosjes worden er in totaal gekapt voor de aanpak van de N360?
  2. Wat is de reden van de kap? Staan alle bomen op een plaats waar asfalt/verkeersvoorzieningen moeten komen, of zijn er ook andere redenen voor kap, en zo ja, welke dan? Is het strikt noodzakelijk om al deze bomen te kappen? Is er op bepaalde locaties ook gekozen voor het kappen van een hele rij bomen terwijl technisch gezien slechts een aantal bomen verwijderd moesten worden? Zo ja, waarom is hier voor gekozen?
  3. Is er een herplantplan, waarin aangegeven staat hoeveel bomen er geplant worden, op welke locatie, welke termijn en van welke soort? Kunnen wij dit inzien?
  4. Wij ontvangen momenteel veel meldingen en van omwonenden van de weg. Op welke wijze zijn de omwonenden voorgelicht over de kap? Waar kunnen zij terecht met zorgen en vragen?
  5. Er is sprake van verslechterde woonomstandigheden door het kappen van rijen bomen, o.a. wordt meer lawaaihinder en overlast van verblindende autoverlichting gemeld, mensen kijken nu direct uit op de weg i.p.v. op groen, er is verlies van een karakteristiek stads- of dorpsgezicht. Hoe wordt hiermee omgegaan? Wordt geprobeerd middels nieuwe beplanting de oude situatie te herstellen?
  6. Omwonenden melden dat er veel minder vogels en ree├źn worden waargenomen, omdat beschutting biedende bosjes en migratieverbindingen door bomenrijen verdwijnen. Is er onderzoek uitgevoerd naar het verlies aan natuurwaarden door de werkzaamheden, en zo ja, kunnen wij dit inzien? Hoe wordt dit verlies gecompenseerd? Is er slechts sprake van toekomstige herplant of ook van andere compensatiemaatregelen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake voortgang eiwittransitie

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake behalen doelen Natuur Netwerk Nederland en vergroening landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer