Provincie moet ingrijpen in bomenkap stad Groningen


11 februari 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College om een kapverbod in te stellen voor de bomen langs de Zernikelaan in Groningen stad. De bomen zijn een waardevol groen onderdeel van de campus en verdienen daarom bescherming. De provincie kan in uitzonderingsgevallen besluiten over bomen binnen de gemeentelijke grenzen en daarmee een gemeentelijk besluit nietig verklaren.

Werknemers, studenten en bezoekers van de universiteit is niet om input gevraagd bij de plannen. Zij protesteren fel tegen de voorgenomen kap en hebben alternatieven aangedragen. De stichting Bomenridders heeft een procedure lopen bij de rechter. Toch lijkt de gemeente vastbesloten haar plannen door te drukken. Statenlid Ankie Voerman hekelt de gang van zaken: ‘Gemeenten maken keer op keer verkeerde inschattingen over de waarde die bomen en ander groen hebben voor omwonenden en passanten, en voor biodiversiteit en klimaat. Bij het bomenkapmeldpunt van onze fractie stromen de meldingen binnen van verontwaardigde burgers die hun omgeving steeds minder groen zien worden. Als gemeenten alle respect voor bomen verliezen, is het aan de provincie om in te grijpen.’ Het soepele kapbeleid leidt tot verlies van een enorme hoeveelheid bomen en ander groen. Cumulatief heeft dit een grote impact op biodiversiteit, milieu, leefbaarheid en klimaat.

De Partij voor de Dieren wil dat bomen veel hoger in waarde worden geschat en dat dit tot uiting komt in het vergunningentraject. Er moet er meer kennis beschikbaar komen bij gemeenten over natuurinclusief bouwen. Bomen kunnen dan geïntegreerd worden in het ontwerp van een herinrichting of bouwproject. ‘De provincie zou hier een faciliterende of sturende rol in moeten spelen, want de praktijk leert helaas dat respect voor groen nogal eens ver te zoeken is bij gemeenten’, aldus Voerman.

De Statenfractie wil verder dat het College ingrijpt als blijkt dat gemeenten de wettelijke procedures niet volgen. Vorige week werden op het A-Kerkhof bomen gekapt terwijl de bezwaarprocedure nog liep. Dit tot groot ongenoegen van veel Stadjers. De bomen aan de Zernikelaan lijken nu ook hun rechtsbescherming te verliezen; een gemeentemedewerker stelt dat de bomen ‘plat gaan’, terwijl er op 28 februari nog een hoorzitting van de gemeentelijke bezwaarcommissie plaatsvindt. Voerman: ‘Wat kunnen burgers nog beginnen als zelfs de overheid het rechtssysteem niet meer correct volgt?’

Gerelateerd nieuws

Vergiftiging met overheidssteun

Vergiftiging met overheidssteunEn weer blies ESD-SIC de lucht vol troep. Maar de economie moet blijven draaien. Het bedrijf p...

Lees verder

Provincie Groningen: protesteer tegen doden dieren Groningen Airport Eelde!

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een ontheffing verleend voor het doden van vogels en zoogdieren op het terrein van Gro...

Lees verder