Partij voor de Dieren: gemeente Midden-Groningen handelde onzorg­vuldig bij kap bomen Oosterpark


Onvol­doende onderzoek naar beschermde dier­soorten

26 september 2019

De gemeente Midden-Groningen heeft voor het herstelplan Oosterpark in Hoogezand onvoldoende onderzocht of er beschermde diersoorten in het park leven. De Partij voor de Dieren heeft kritiek op de gevolgde procedure, omdat er geen specifiek vleermuisonderzoek is uitgevoerd en er geen natuurtoets beschermde soorten is gedaan. De gemeente Midden-Groningen liet slechts het bedrijf dat de opdracht had binnengehaald om de bomen in het park te kappen een quickscan doen, in plaats van een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. In het park, waar tientallen grote bomen zijn gekapt, komen minstens drie vleermuissoorten en spechten voor. De Statenfractie agendeert de gang van zaken in de commissievergadering van eind oktober.

Statenlid Ankie Voerman: “Toen vorige week vier dikke wilgen werden gekapt vlogen er op klaarlichte dag vleermuizen in paniek rond, dat is een teken dat hun verblijfplaatsen zijn verstoord. Katten liepen rond met gewonde en dode vleermuizen. De gemeente houdt echter vol dat alles zeer zorgvuldig wordt gecontroleerd.” In het plan van aanpak dat de gemeente liet opstellen werd bij voorbaat al gesteld dat het zeer onwaarschijnlijk zou zijn dat er beschermde diersoorten zouden voorkomen in het stadspark. Een vreemde redenering volgens de Partij voor de Dieren, aangezien het park in 1932 is aangelegd en vol staat met bomen van meer dan een halve eeuw oud. Bovendien is juist stadsnatuur vaak een toevluchtsoord voor allerlei diersoorten. In het park leven ook spechten, zodat er zeer grote kans is dat er vleermuizen de oude spechtenholen of andere boomholtes gebruiken als verblijfplaats.

In het plan voor het park wordt de aanwezigheid van vleermuizen notabene wel genoemd. Indien er vermoeden bestaat dat er verblijfplaatsen van vleermuizen zouden kunnen zijn, moet een erkend vleermuisdeskundige nader onderzoek doen. Dit heeft de gemeente nagelaten, en is volgens de Partij voor de Dieren een grote misstap. Als aangetoond was dat het park essentieel leefgebied is of verblijfplaatsen herbergt, had ook een ontheffing Wet Natuurbescherming worden aangevraagd. Zover is de gemeente Midden-Groningen nooit gekomen, omdat op basis van aannames werd geopereerd. Tevens is bij een dergelijke ingreep ook een natuurtoets soortenbescherming voor de Wet Natuurbescherming belangrijk, zodat met zekerheid kan worden uitgesloten dat er verstoring van dieren plaatsvindt.

De vliegende vleermuizen zijn direct gemeld bij de handhavers van provincie en gemeente, toch werden de werkzaamheden niet stil gelegd. Voerman: “Wij willen van het College van GS weten hoe het zo mis kon gaan, en waarom meldingen niet serieus worden opgevolgd. Ook wil ik in debat over de vraag of natuurbescherming wel in goede handen is bij gemeenten, zeker met het oog op de nieuwe nationale omgevingsvisie, waarbij gemeenten nog meer verantwoordelijkheden krijgen voor de natuur binnen hun gemeentegrenzen.” Vorige maand werd in dezelfde gemeente illegaal het bos bij Westerbroek gekapt.

De Partij voor de Dieren vindt het verder onbegrijpelijk dat in het park, notabene met Rijkssubsidie, zo grof mag worden huisgehouden. De gemeente geeft aan dat veel bomen nu geveld moeten worden omdat er veel achterstallig onderhoud is. Ook is het de bedoeling ‘zichtlijnen’ in het park te creëren en bloemperken aan te leggen. Voerman: “Als de gemeente hun plicht om de stadnatuur goed te onderhouden was nagekomen, was er nu misschien niet zo’n kaalslag nodig geweest. Alle respect voor het park als Rijksmonument, maar in bloembollen kunnen geen vleermuizen en vogels wonen.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: maak haast met faunapassages voor otters

Groningen 17 september – De Partij voor de Dieren wil dat er haast wordt gemaakt met een veilige doorsteek voor otters bij he...

Lees verder

Worden Groninger plassen ook volgestort met verontreinigde bagger?

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen wil achterhalen of het verondiepen van diepe plassen wel voldoende ge...

Lees verder