Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Nauwe­lijks regi­stratie preven­tieve middelen voor­af­gaand aan doden dieren

Partij voor de Dieren uit kritiek op provinciaal faunabeleid

Ganzen en andere dieren die schade veroorzaken worden mogelijk gedood zonder dat de verplichte preventieve middelen zijn uitgeprobeerd. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie die faunaschade bijhoudt en schadeuitkeringen verzorgt, heeft volgens de provincie Groningen nauwelijks gegevens over de inzet van preventieve middelen. De Partij voor de Dieren vindt dit zeer kwalijk, want zolang toepassing van pr...

Jaag de vos niet over de kling!

Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een volgende weerzinwekkende stap gezet in de hetze tegen de vos. In een nieuwe ontheffing, geldig tot 2024, wordt in en rondom weidevogelgebieden de mogelijkheid voor nachtelijke jacht verruimd. Waar deze jacht eerst beperkt was tot de maanden februari en maart, is nu gekozen voor januari tot en met juni. Waarom? Omdat de vos dan grondig uit...

Stop discri­mi­natie, steun de eiwit­tran­sitie!

Partij voor de Dieren pleit voor provinciale steun aan duurzame akkerbouw

De provincie Groningen moet zich actiever inzetten voor versnelling van de eiwittransitie. Natuur, landbouw en klimaat profiteren van regionale productie van gewassen voor vlees- en zuivelvervangers. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College welke maatregelen zij gaat nemen. Ook vestigt zij de aandacht op het feit dat ondernemers die alternatieven voor zuivel produceren uitg...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid