Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Gezondheid omwo­nenden geiten­hou­de­rijen geen prio­riteit voor provincie en gemeenten

PvdD vraagt opnieuw om invoering provinciale geitenstop

Het aantal geiten in de provincie Groningen groeit gestaag. De nieuwste bedrijfsuitbreiding vindt plaats in Sellingen, waar een geitenhouder 2150 melkgeiten wil gaan houden. De provincie weigert nog steeds de regie in handen te nemen ten aanzien van de gezondheidsrisico’s die grote geitenbedrijven meebrengen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College alsnog een provinciale ...

Rechts-popu­lis­tische keuzes verzieken het klimaat

Opinie naar aanleiding van dwarsbomen 'Carnivoor geef het door'

Rechts-populistische keuzes verzieken het klimaat Het is het jaar 2021. De klimaattop in Glasgow is gaande, de wetenschap voorspelt desastreuze gevolgen als gevolg van het opwarmende klimaat. In Groningen debatteerden Statenleden onlangs met scholieren en jongeren over hoe de wereld er in 2050 uit zou kunnen zien. Eén van de punten die keer op keer naar voren kwam in de gesprekken is de zorg die...

Provincie gaat onderzoek doen naar toekom­stige invulling van opvang dieren uit het wild

Voorzichtig goed nieuws voor hulpbehoevende dieren uit het wild. De gedeputeerde gaat op verzoek van de Statenfractie een onderzoek uitzetten naar hoe de opvang van dieren uit het wild in Groningen het beste georganiseerd kan worden. De twee bestaande grote opvangcentra, in Westernieland en Blijham, moeten binnenkort de deuren sluiten door gebrek aan financiële middelen. Als mensen een gewond dier...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid