Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Slach­te­rijen, nert­sen­be­drijven en vlees­ko­nijnen verhoogd risico op verspreiding covid-19

Partij voor de Dieren stelt vragen aan College over situatie in Groningen

In slachthuizen zijn hoge aantallen besmettingen met covid-19 vastgesteld, enkele slachterijen zijn gesloten. De omstandigheden waarin de werknemers moeten werken, en in het geval van arbeidsmigranten, moeten wonen, spelen daar een grote rol in. Ook in Groningen zijn slachtbedrijven met tientallen of honderden werknemers. Inmiddels zijn bij nertsenhouderijen ook besmettingen vastgesteld, van mens ...

Partij voor de Dieren vraagt GS om ophel­dering inzake kippen­stallen Usquert

De Partij voor de Dieren wil opheldering van GS over het in opspraak geraakte vleeskuikenbedrijf in Usquert. Onlangs werd een nieuwe vergunning verleend voor het houden van 32.000 slachtkuikens, terwijl eerder de indruk is gewekt dat het bedrijf zou stoppen of inkrimpen. Er bestaat veel onduidelijkheid over in het verleden gemaakte afspraken tussen de provincie en de maatschap. De stallen bevinden...

Partij voor de Dieren op de bres voor behoud bos Eems­ka­naalzone

De Partij voor de Dieren heeft aan de gemeente Groningen en de provincie vragen gesteld over een bos dat moet verdwijnen voor de uitbreiding van Meerstad. In het bos aan de Driebondsweg leven vele diersoorten en het is geliefd bij omwonenden. In de plannen voor de Eemskanaalzone is op die locatie een park met mountainbikeroute ingetekend. De fracties van de PvdD vinden het onbegrijpelijk dat besta...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid