Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren: bescherming natuur moet hoger op agenda bij gemeenten

Illegale kap Midden-Groningen moet provincie wakker schudden

De Partij voor de Dieren wil dat het College van GS uitzoekt hoe er illegaal een bos gekapt kon worden in de gemeente Midden-Groningen. De bomen moesten verdwijnen voor de aanleg van een industriegebied. De Statenfractie betwijfelt of de bescherming van natuur wel altijd in goede handen is bij gemeenten. Ook dringt ze aan op betere regels voor herplant en op verplichte aanplant van groen op indust...

Partij voor de Dieren vraagt om meer wild uitstap plaatsen

Voorkom verdrinkingsdood dieren in provinciale vaarwegen

De Statenfractie stelt vandaag vragen aan het College van GS over de aanleg van meer wild uitstap plaatsen (WUP's) in de door de provincie beheerde vaarwegen. Aanleiding is de verdrinking van reeën in het A.G. Wildervanckkanaal bij Veendam. Het kanaal, dat ingeklemd ligt tussen N33 en een industriegebied, heeft aan de ene zijde damwanden en aan de andere zijde een oever van stortblokken die blijkb...

Partij voor de Dieren: verhoog biodi­ver­siteit voor aanpak eiken­pro­ces­sierups

Provincie en gemeenten moeten samen werken aan veerkrachtige natuur

GRONINGEN – 6 september 2019. De statenfractie van de Partij voor de Dieren roept het College op om te kiezen voor een andere aanpak van de eikenprocessierups. In Drenthe resulteerde gericht verhogen van de biodiversiteit tot een zeer grote afname van de rupsenaantallen. Als portefeuillehouder natuur kan het provinciebestuur een belangrijke bijdrage leveren aan de terugkeer van de natuurlijke vija...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid