Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Provincie Groningen: protesteer tegen doden dieren Groningen Airport Eelde!

Schriftelijke vragen aan College GS

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een ontheffing verleend voor het doden van vogels en zoogdieren op het terrein van Groningen Airport Eelde​​. Er is toestemming verleend om 67 diersoorten dood te schieten of te vangen, 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren. Een aantal van deze soorten staan zelfs op de Rode Lijst. Voor veel diersoorten ontbreekt de onderbouwing waarom deze een gevaar vo...

Provincie moet ingrijpen in bomenkap stad Groningen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College om een kapverbod in te stellen voor de bomen langs de Zernikelaan in Groningen stad. De bomen zijn een waardevol groen onderdeel van de campus en verdienen daarom bescherming. De provincie kan in uitzonderingsgevallen besluiten over bomen binnen de gemeentelijke grenzen en daarmee een gemeentelijk besluit nietig verklaren. Werknemers...

Vergif­tiging met over­heids­steun

Weblog Ankie Voerman

Vergiftiging met overheidssteunEn weer blies ESD-SIC de lucht vol troep. Maar de economie moet blijven draaien. Het bedrijf prevaleert boven de volksgezondheid. In plaats van een flinke trap op de rem door de verantwoordelijke overheden, mag ESD tot op de dag van vandaag gewoon doorgaan. Blazers vol met roet en SIC vezels worden over de omgeving uitgespuugd. In 2019 gemiddeld één maal per week. He...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid