Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

De zondebok vogelvrij verklaard

Weblog Ankie Voerman

Vossen worden ten onrechte verantwoordelijk gesteld voor de achteruitgang van de weidevogelstand terwijl het handelen van de mens zelf de belangrijkste oorzaak is.Vorige week werd het nieuwe beheerplan van de Fauna Beheer Eenheid (de jagers) besproken in de Statenvergadering van de provincie Groningen. In dit plan voorstellen om nog meer vossen te doden en kraaien te gaan vangen in kooien om ze ve...

Partij voor de Dieren wil duide­lijkheid over uitstoot biomassa-instal­laties

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College van GS over de uitstoot van kleine en middelgrote biomassa-installaties. Aanleiding is het sluiten van twee installaties in de gemeente Oldambt. Bij het zwembad in Winschoten komt tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp dan toegestaan, ook de uitstoot van kankerverwekkende sto...

Geen plaats voor mest­ver­gisting in ener­gie­tran­sitie

Provincie moet investeren in projecten die planetproof zijn

Energie uit mest moet geen onderdeel uitmaken van de transitie naar een duurzame energievoorziening. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen wijst het College van GS middels kritische vragen op het niet duurzame karakter en de negatieve effecten. Mestvergisting houdt de klimaat- en biodiversiteitsverwoestende veeindustrie in het zadel, terwijl dringend een reductie van de veestapel...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid