Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Natuur­in­clu­sieve landbouw vraagt om radicale omslag

Partij voor de Dieren kritisch op provinciale aanpak

De Partij voor de Dieren is verheugd dat de provincie Groningen zich inzet voor de groei van natuurinclusieve landbouw. Landbouw en natuur verenigen, het klinkt prachtig. Deze vorm van landbouw kan oplossingen aandragen om biodiversiteit te herstellen, klimaatproblemen aan te pakken en te komen tot een eerlijke voedselproduktie, maar alléén als deze is gericht op gezonde ecosystemen. Het provincia...

Krab­ben­scheer verwijderd uit sloten De Held

Groene glazenmaker heeft het nakijken

Onder verantwoordelijkheid van Waterschap Noorderzijlvest is uit sloten in de wijk De Held in Groningen vorig jaar bijna alle krabbenscheer verwijderd. Deze plant is onontbeerlijk voor de voortplanting van de libellensoort Groene glazenmaker, een zeldzame en kwetsbare libellensoort en dus beschermd. Een overtreding van de Wet natuurbescherming, maar de provincie reageerde lauwtjes, en laat ook gee...

Klimaat­ver­an­dering vraagt om betere bescherming weide­dieren

In de twee voorbije zomers hadden dieren zwaar te lijden van de hitte. Deze relatief koele zomer is een meevaller voor bijvoorbeeld schapen in open weilanden en op dijken. De meest recente klimaatprognoses voorspellen echter meer hete en droge zomers, waar niet alleen mensen maar ook dieren aan overgeleverd gaan worden. Oververhitting bij dieren is een probleem dat al lang speelt, en de urgentie o...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid