Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen in de provincie Groningen

Verkiezingen gemeente Groningen

Dit is de website van de provinciale afdeling Groningen. Voor informatie over de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuw te vormen gemeente Groningen op 21 november verwijzen we u graag naar de website van de Partij voor de Dieren gemeente Groningen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren stelt jacht­ri­tuelen en alco­hol­ge­bruik bij jacht en uitvoering over­heids­taken aan de kaak

De Partij voor de Dieren wil van het College weten of ook in Groningen jachtrituelen worden uitgevoerd en hoe het gesteld is met alcoholgebruik onder jagers en de controle daarop. Jagers doden voor de provincie nog altijd dieren in het kader van ‘wildbeheer en schadebestrijding’, ondanks fel verzet van de Partij voor de Dieren. Rondom de jacht bestaan allerlei gebruiken die getuigen van weinig res...

Partij voor de Dieren demon­streert in stilte voor behoud van slot op de Inten­sieve Veehou­derij

Partij voor de Dieren demonstreert in stilte voor behoud van slot op de Intensieve VeehouderijGroningen, 14 november 2018 - De Partij voor de Dieren zal zometeen, vanaf 9:00 deze ochtend, in stilte demonstreren voor het behoud van de plannen om de Intensieve Veehouderij in onze provincie op slot te zetten. Het onderwerp staat vandaag op de agenda van de Provinciale Staten.Ankie Voerman, statenlid ...

Partij voor de Dieren wil provin­ciale finan­ciering voor wolven­voor­lichting en preven­tie­maat­re­gelen dier­houders

Bij de behandeling van de provinciale begroting, morgen in Provinciale Staten, pleit de Partij voor de Dierenvoor een provinciale bijdrage om de terugkeer van de wolf in goede banen te leiden. De partij vraagt het College om een bedrag vrij te maken voor het aanstellen van een wolvenvoorlichter. Deze persoon kan voorlichting organiseren, dierhouders adviseren over de juiste preventieve maatregelen...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid