Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter

En op #1 hebben we Ankie Voerman als de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen! Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt voor het bedrijf bij FC Groningen in de Euroborg. Daarnaast is ze al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van e...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren vraagt opnieuw om geitenstop

Aantal geiten blijft toenemen, nieuwe uitbreiding in Westerwolde

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College alsnog een geitenstop instelt in Groningen. Dit naar aanleiding van een nieuwe uitbreiding van een geitenhouderij in Sellingen. Vorige maand gaf gedeputeerde Staghouwer aan dat het zo’n vaart niet zou lopen met grote geitenbedrijven in Groningen, en was hij niet bereid tot provinciaal ingrijpen. De Partij voor de Dieren denkt dat er...

Partij voor de Dieren: neem provin­ciale bomen­visie op in nieuw coali­tie­ak­koord

Actieve inzet van provincie nodig om bomenkap te stoppen en bossen te vergroten

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om een provinciale bosvisie op te stellen. Dit voornemen moet worden opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Er is actieve inzet van de provincie nodig om de doorgeslagen bomenkap te stoppen en het oppervlak aan bos in Groningen uit te breiden. Meer natuurbos en meer bomen in bebouwd gebied zijn niet alleen van groot belang...

Laag waterpeil leidt tot grote schade in veen­ge­bieden

Partij voor de Dieren wil snel maatregelen tegen verzakking

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie snel maatregelen treft om bodemdaling door een te laag grondwaterpeil te stoppen. Aanleiding hiervoor is de berichtgeving dat een miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken en de maatschappelijke kosten van bodemdaling op kunnen lopen tot 22 miljard in 2050 wanneer er nu niets wordt gedaan. De partij stelt politieke vragen aan het College van GS....

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid