Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Herbouw afge­brande kippen­stallen Kiel-Windeweer bestendigt dierenleed

Partij voor de Dieren stelt kritische vragen aan College van GS

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is ontstemd dat er vier nieuwe kippenstallen gebouwd worden op het bedrijf waar vorig jaar 100.000 kuikentjes door brand omkwamen. Door kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering mag het bedrijf zijn bouwperceel zelfs aanzienlijk uitbreiden. De partij wijst op het feit dat kippen nooit een dierwaardig leven leiden in dit soort productiefabrieken. Omwone...

Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit

Edzard van Abs op de bres voor maaislachtoffers

Kortgeleden werd op gruwelijke wijze een reekalf gedood door maaiwerkzaamheden in de Onlanden. Ook een haas en vermoedelijk een tweede reekalf werden gedood. Het gebied valt onder beheer van Natuurmonumenten. Het land met hoog gras is voorafgaand aan de werkzaamheden niet gecontroleerd, en een immens grote maaimachine raasde alles aan stukken. Omwonende Edzard van Abs zag het gebeuren en trof eve...

Provincie moet steun aan gebruik hout voor biomassa beëin­digen

Partij voor de Dieren roept College van GS op tot ommezwaai

De roep om te stoppen met het verbranden van hout voor energieopwekking voor elektriciteit en warmte klinkt steeds luider. De bewijslast voor biodiversiteitsverlies, klimaatschade en mensenrechtenschendingen door de houtkap stapelt zich op. De Sociaal Economische Raad adviseert het kabinet binnenkort om het gebruik van biomassa voor energie zo snel mogelijk af te bouwen en te stoppen met het subsi...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid