Een planeetbrede visie


Stop de ontbossing in Groningen!

Onze idealen

Economie binnen de grenzen van de planeet

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Demo­cratie

Onze mensen

Actueel

Algemene beschou­wingen 2023

Pleidooi voor geld toezicht in natuur en behoud van programma Bos en Hout

Algemene beschouwingen in het jaar dat er een nieuw provinciebestuur is aangetreden en het kabinet is gevallen. Een onzekere toekomst voor natuur en landbouw. De urgente situatie aangaande klimaatopwarming, biodiversiteitsverlies en de beroerde staat van het milieu verandert niet door een wisseling van de wacht. De vraag is hoeveel moed en wilskracht de provincie gaat tonen. Volgens de Partij vo...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden