Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren conti­nueert Meldpunt Jach­tin­ci­denten voor misstanden rondom de jacht

Jachtseizoen geopend – eend, fazant, haas, konijn en houtduif vogelvrij

Vanaf vandaag mogen jagers weer eenden, konijnen, hazen, fazanten en houtduiven doden. De Partij voor de Dieren Groningen beheert ook dit jaar het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom jacht en jagers worden gemeld. Dit kan betrekking hebben op onveilige situaties voor mensen en dieren, intimidatie of betreden van verboden terrein en andere overlastsituaties door jage...

Partij voor de Dieren: schort vergun­ning­ver­lening aan melk­vee­hou­de­rijen op

Werking emissiearme stalsystemen niet bewezen

De Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om voorlopig geen natuurvergunningen meer te verlenen aan melkveehouderijen die willen uitbreiden. Bedrijven krijgen nu vaak toestemming om meer dieren te houden omdat ze een nieuw stalsysteem gaan gebruiken, zoals zogenaamde emissie-arme vloeren. Onlangs bepaalde de rechtbank Midden-Nederland dat het niet bewezen is dat emissiearme systemen tot m...

Motie 'Strengere normen voor lucht­kwa­liteit leidend' aange­nomen

In Provinciale Staten is de nieuwe 'Strategische Milieu Agenda' besproken. Hierin worden de provinciale ambities op milieugebied tot 2040 gepresenteerd, en komen onder andere de staat van bodem-, water- en luchtkwaliteit, geluidshinder en lichtvervuiling aan de orde. Zowel in de bijdrage in de commissievergadering als ook de Statenvergadering gaf de fractie aan dat de provincie zich maximaal moet ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid