Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren wil einde aan gasoverslag Rood­e­school

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College van GS opnieuw samen met de gemeente gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om het gascondensaat overlaadstation in Roodeschool zo snel mogelijk te sluiten. Er zijn vragen gesteld. De partij vindt het onverantwoord dat het condensaat (met daarin o.a. het zeer giftige benzeen) nog tientallen jaren in het dorp wordt overgeladen. Er...

Provincie kan biomas­sa­ver­gunning aan RWE wél weigeren

Partij voor de Dieren betwist uitspraken College GS

Het College van GS beweert dat er geen juridische gronden zijn om de vergunning voor het verbranden van meer biomassa in de Eemshavencentrale te weigeren. De Partij voor de Dieren betwist dit en voert aan dat er foutieve stikstofberekeningen zijn gebruikt bij de aanvraag. Ook zijn de gevolgen van de hogere bijstook voor natuurgebied Lieftinghsbroek niet onderzocht. De partij vraagt het College dan...

Is er nog toekomst voor onder­wa­ter­natuur Eems-Dollard?

Plan van aanpak provincie onduidelijk

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt de provincie om duidelijkheid inzake het programmaplan over de toekomst van de Eems-Dollard. Het is volstrekt onduidelijk hoe de provincie het water in de Eems-Dollard weer helder wil krijgen en daarnaast ontbreekt ook het kostenplaatje van het plan. De partij wil weten wat de concrete maatregelen inhouden en vraagt om een inzichtelijke kosten-b...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid