Een planeetbrede visie, ook in Groningen


Hou vast aan je idealen

Stop de ontbossing in Groningen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Ankie Voerman

Fractievoorzitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen). ...

Lees verder

Actueel

Duur­zaamheid biomassa is een papieren waarheid

De Partij voor de Dieren is tegen het verstrekken van een vergunning door de provincie Groningen voor de bijstook van 1600 kton biomassa per jaar door de RWE Centrale in de Eemshaven. Een verdubbeling van de huidige hoeveelheid. Volgens de Partij is het aantoonbaar dat het plan niet duurzaam is en zij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij noe...

Bijdrage Nationaal Programma Groningen

Voorzitter, We moeten in de toekomst vooral lef tonen. Niet ons oor teveel te luister leggen bij een referentieregio. Dan draait het al snel uit op het verhogen van de welvaart in plaats van dat wat mensen echt nodig hebben: een beter welzijn. De welvaart van de vorige en huidige generatie heeft immers geleid tot teveel consumptie, klimaatverandering, het uitsterven van talloze dieren en planten...

Partij voor de Dieren wil pas op de plaats voor drijvende zonne­parken

Voorkom verstoring dieren, natuur en landschap

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen wil dat er provinciale kaders opgesteld worden voor de ontwikkeling van drijvende zonneparken. De partij vreest een wildgroei aan zonnepanelen op plassen en meren, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en landschap. De zorgen zijn onder andere ingegeven door de plannen om bij Sellingerbeetse 130.000 panelen te plaatsen in een voormalige zandwin...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid