Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen in de provincie Groningen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Ener­gie­tran­sitie moet niet leiden tot ontbossing en maat­schap­pe­lijke tweespalt

“Schandalig dat omwonenden zijn omgekocht om akkoord te gaan met plannen!”

Groningen, 11 januari 2019 – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar besluit om in te stemmen met de bouw van een zonnepark in Alteveer intrekt. De belangrijkste reden daarvoor is dat voor het zonnepark een bos gekapt moet worden, terwijl bomen een belangrijke rol spelen in de opname van CO² en een leefwereld vormen voor veel planten, dieren en insecten. De partij stelt schriftelijke vr...

Regen­boogvlag wappert voor provin­ciehuis

Steunbetuiging aan LHBTQI+ na Nashville-verklaring

Vanochtend is door Commissaris van de Koning René Paas in bijzijn van leden van Provinciale Staten, de regenboogvlag gehesen voor het provinciehuis. De provincie betuigt hiermee steun aan de LHBTQI+ gemeenschap in onze provincie na het publiceren van de Nashville-verklaring. Statenlid Ankie Voerman: "We zijn erg geschrokken van deze verklaring. Een stap terug in de tijd. Iedereen moet zichzelf k...

Als uitstel rietproef maar geen afstel wordt

Behouden rietkragen en openheid cruciaal voor natuur

Groningen, 8 januari 2019 – De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de natuurdoelstellingen in het Lauwersmeer, nu de rietproef opnieuw wordt uitgesteld. Gezonde rietkragen zorgen voor de gewenste openheid in het gebied. Middels het tijdelijk verhogen van de waterstand tijdens de groeiperiode van het riet kan verbossing mogelijk worden tegengegaan. Voor het Lauwersmeer zijn vier natuuropgave...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid