Provincie moet steun aan gebruik hout voor biomassa beëin­digen


Partij voor de Dieren roept College van GS op tot ommezwaai

2 juli 2020

De roep om te stoppen met het verbranden van hout voor energieopwekking voor elektriciteit en warmte klinkt steeds luider. De bewijslast voor biodiversiteitsverlies, klimaatschade en mensenrechtenschendingen door de houtkap stapelt zich op. De Sociaal Economische Raad adviseert het kabinet binnenkort om het gebruik van biomassa voor energie zo snel mogelijk af te bouwen en te stoppen met het subsidiëren van biomassa. Ook de provincie Groningen faciliteert en subsidieert het gebruik van biomassa via vele programma’s, zoals Energy Valley / New Energy, EemsDeltaGreen, via het SNN en het Waddenfonds, en middels directe financiële ondersteuning van bedrijven. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College vandaag om zo snel mogelijk alle subsidies voor het gebruik van hout als biomassa stop te zetten.

“De acceptatie voor het verbranden van geoogst hout neemt sneller af dan ooit tevoren, en de provincie moet niet achter de feiten aan blijven hobbelen”, zegt Statenlid Ankie Voerman. “Wij vragen het College om juist een rol in de voorhoede te nemen door zo snel mogelijk te stoppen met het subsidiëren en faciliteren van bedrijven die hout verbranden. De provincie profileert zich als dé duurzame energieregio van Europa, maar tegelijkertijd wordt er nog kwistig met geld gestrooid voor energieprojecten waarvoor bossen worden gekapt.”

Ook neemt de provincie een discutabel neutrale positie in ten aanzien van de ontwikkeling van de RWE kolencentrale tot biomassacentrale. Voerman: “De provincie is in onze ogen medeplichtig aan de kaalslag die plaatsvindt in de Baltische en Canadese bossen waar RWE zijn houtpellets vandaan haalt. Hier wordt doodleuk een natuurvergunning afgegeven voor de centrale, waardoor in Estland een zwaar beschermd en uniek natuurgebied wordt vernietigd. Deze situatie legt de tekortkomingen van het systeem bloot. Ook lokale en provinciale overheden zouden vergunningen moeten kunnen weigeren als er ook maar enige vermoeden is van misstanden en verlies van biodiversiteit.”

Tijdens de Statenvergadering van gisteren kondigde GS aan dat er in het najaar een provinciale visie op biomassa verschijnt. De Partij voor de Dieren dringt er bij het College op aan om daarvoor te onderzoeken hoe het beschikbare instrumentarium ingezet kan worden om zo snel mogelijk een einde te maken aan het gebruik van hout als biogrondstof voor energie, én om duurzaamheidseisen te kunnen stellen aan alle vormen van biomassa. Het blijven inzetten op (gesubsidieerde) biomassa maakt de overheid en het bedrijfsleven lui, en een snellere groei van energie uit wind, zon en waterstof wordt verhinderd. De fractie stelt in haar vragen dat het tegengaan van klimaatverandering óók een provinciaal belang is, en dat de provinciale overheid geen activiteiten mag faciliteren waardoor het klimaat verder geschaad wordt.

Het College blijft echter nog het standpunt aanhangen dat de uitstoot van CO₂ uit biomassa onderdeel uitmaakt van een kortcyclische koolstofcyclus en noemt het daarom acceptabel voor de energietransitie. Voerman: “Wij vinden het onbegrijpelijk dat het College dit nog durft te verkondigen. De CO₂-emissie van biomassastook wordt niet zomaar opgenomen door nieuw aangeplant bos, en gaat daarmee niet bijdragen aan het doel om in 2030 49% minder CO₂ uit te stoten dan in 1990. De CO₂- opname van nieuwe aanplant begint pas na circa 20 jaar en volledige CO₂ compensatie kost gemiddeld 80 jaar. En elke boom die blijft staan draagt bij aan meer opname én natuurbehoud.”

Gerelateerd nieuws

Groningen tegen racisme en discriminatie

Vandaag is het precies 157 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Een gebeurtenis om te vieren, maar ook om te erkenn...

Lees verder

Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit

Kortgeleden werd op gruwelijke wijze een reekalf gedood door maaiwerkzaamheden in de Onlanden. Ook een haas en vermoedelijk e...

Lees verder