Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Slach­te­rijen, nert­sen­be­drijven en vlees­ko­nijnen verhoogd risico op verspreiding covid-19

Partij voor de Dieren stelt vragen aan College over situatie in Groningen

In slachthuizen zijn hoge aantallen besmettingen met covid-19 vastgesteld, enkele slachterijen zijn gesloten. De omstandigheden waarin de werknemers moeten werken, en in het geval van arbeidsmigranten, moeten wonen, spelen daar een grote rol in. Ook in Groningen zijn slachtbedrijven met tientallen of honderden werknemers. Inmiddels zijn bij nertsenhouderijen ook besmettingen vastgesteld, van mens ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws