Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Partij voor de Dieren vraagt om scherpe eisen duur­zaamheid in provin­ciale visie op biomas­sa­ge­bruik

Binnenkort verschijnt de ‘Provinciale visie biomassa’. Reden voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren om de kaders vast scherp te stellen middels kritische vragen aan het College. Welke middelen heeft de provincie in handen om een einde te maken aan het verbranden van hout voor energieopwekking, en is zij hiertoe bereid? Is het College van GS voornemens om de strengst mogelijke duurzaamh...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws