Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Nauwe­lijks regi­stratie preven­tieve middelen voor­af­gaand aan doden dieren

Partij voor de Dieren uit kritiek op provinciaal faunabeleid

Ganzen en andere dieren die schade veroorzaken worden mogelijk gedood zonder dat de verplichte preventieve middelen zijn uitgeprobeerd. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie die faunaschade bijhoudt en schadeuitkeringen verzorgt, heeft volgens de provincie Groningen nauwelijks gegevens over de inzet van preventieve middelen. De Partij voor de Dieren vindt dit zeer kwalijk, want zolang toepassing van pr...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws