Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Partij voor de Dieren vraagt om striktere regels voor wadloop­groepen

Verstoring van en schade aan Waddennatuur neemt toe

De provincies Groningen en Friesland moeten strengere regels opstellen voor de organisatoren van wadlooptochten, stellen de Statenfracties van de Partij voor de Dieren. De verstoring van kwetsbare Waddennatuur door grote groepen wadlopers neemt toe. Op weg van dijk naar zee worden broedende vogels verstoord, kweldernatuur platgetrapt en vee verjaagd. Ook is er sprake van parkeeroverlast. Boeren en...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws