Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Partij voor de Dieren vraagt provincie om stel­lingname in vuur­werk­debat

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om zich actiever op te stellen in het vuurwerkdebat, en waar mogelijk maatregelen te nemen ter bescherming van burgers, hulpdiensten, dieren, natuur en milieu. Vanuit de landelijke politiek en honderden professionele organisaties wordt de roep om een (deel)verbod steeds luider. De Partij voor de Dieren vindt dat het provincieb...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws