Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Partij voor de Dieren verbijsterd over ontheffing Suiker­zijde

Provincie stemt in met platwalsen natuur voor woningbouw

De provincie heeft aan de gemeente Groningen toestemming gegeven om alle natuur op het voormalige Suikerunieterrein te vernietigen. Veertien kwetsbare diersoorten, het bos, struweel en de poelen moeten wijken voor woningbouw. Een ontwerp voor een alternatief plan, waarbij woningen en natuur samengaan, lijkt niet eens te zijn overwogen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren beschuldigt de p...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws