Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Gezondheid omwo­nenden geiten­hou­de­rijen geen prio­riteit voor provincie en gemeenten

PvdD vraagt opnieuw om invoering provinciale geitenstop

Het aantal geiten in de provincie Groningen groeit gestaag. De nieuwste bedrijfsuitbreiding vindt plaats in Sellingen, waar een geitenhouder 2150 melkgeiten wil gaan houden. De provincie weigert nog steeds de regie in handen te nemen ten aanzien van de gezondheidsrisico’s die grote geitenbedrijven meebrengen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College alsnog een provinciale ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws