Ankie Voerman


Frac­tie­voor­zitter

Ankie Voerman is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt in de Euroborg. Ankie is al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Partij voor de Dieren: trek ontheffing muskus­rat­ten­be­strijding in

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren roept de provincie op om de ontheffing voor het vangen van muskusratten in te trekken. Bevers en otters lopen het risico gedood te worden in de klemmen die bedoeld zijn voor muskusratten. Waterschap Hunze en Aa’s plaatst jaarlijks duizenden klemmen in natuurgebieden zoals de Onlanden, Drentsche Aa en Hunzedal. Juist in deze gebieden groeit de populatie...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws