Ankie Voerman


Lijst­trekker en huidig frac­tie­voor­zitter

En op #1 hebben we Ankie Voerman als de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen! Ze woont in Nieuwe Pekela. Ankie is Coördinator Beveiliger en werkt voor het bedrijf bij FC Groningen in de Euroborg. Daarnaast is ze al jaren actief voor natuur en milieu in de provincie. Maandelijks is ze betrokken bij zwerfvuilacties in haar eigen dorp. Ook is Ankie voorzitter van een lokale afdeling van Milieudefensie (Zuidoost Groningen).

Ankie: “Talloze dieren die tot producten zijn gemaakt, allerlei soorten van (landbouw)emissies, onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Toenemend gebruik van biomassa ten koste van onze bossen en door dit alles het grote verlies aan biodiversiteit. De klimaatopwarming. Het baart mij grote zorgen... Met de PvdD wil ik me voor 100% inzetten voor een verandering, een ommekeer in onze samenleving. Een denken vanuit ecologisch perspectief. “

Gerelateerd

Partij voor de Dieren vraagt opnieuw om geitenstop

Aantal geiten blijft toenemen, nieuwe uitbreiding in Westerwolde

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College alsnog een geitenstop instelt in Groningen. Dit naar aanleiding van een nieuwe uitbreiding van een geitenhouderij in Sellingen. Vorige maand gaf gedeputeerde Staghouwer aan dat het zo’n vaart niet zou lopen met grote geitenbedrijven in Groningen, en was hij niet bereid tot provinciaal ingrijpen. De Partij voor de Dieren denkt dat er...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws