Bijdrage Staten­ver­ga­dering over­brug­gings­krediet Groningen Airport Eelde


14 december 2022

Voorzitter,

economisch onrendabel, een bodemloze put, onnodig… Zelfs als er economisch gezien wel hoop zou zijn voor dit vliegveld, dan nog is er alle reden tot sluiting! We zitten met een aantal grote crises, die geen halfbakken keuzes vragen : de klimaatopwarming, de stikstofuitstoot, het massieve verlies aan biodiversiteit.

Een keuze voor het open houden van dit totaal overbodige vliegveld, is een keuze voor het instandhouden en verergeren van al deze crisissen.

Een voorbeeld uit het jaarrapport van het vliegveld over 2021. Zij meldt daar trots dat het aantal privé vluchten over 2021 is toegenomen met 25% en dat ze steeds vaker worden gevonden door de grotere privé toestellen. Terwijl passagiers in privéjets gemiddeld 5 tot 7 keer meer uitstoten als een passagier op een commerciële vlucht. En zo’n toestel is tot 50 keer meer belastend dan de trein. Daarbij vliegen ze vaak over korte afstanden, tot ongeveer 500 km. Prima te doen met de trein dus.

Het vliegveld heeft de mond vol over duurzaam en faciliteert ondertussen het meest onduurzame. Naast de privévluchten zijn er bijna 40.000 vliegbewegingen met lesvliegtuigen. Hoeveel CO₂ en stikstof gaat hier wel niet de lucht in? Waterstof en elektrisch aangestuurde vliegtuigen zullen nog vele jaren geen serieuze optie zijn.

Kortom: Duurzaam vliegen bestaat niet. De enige manier om de klimaat- en natuurschade van de luchtvaart te verminderen is: minder vliegen. Wat Eelde betreft: gewoon sluiten! De PvdD zal daarom tegen de beide moties en de voordracht stemmen.

Dank u wel!