Motie uitbreiding foura­geer­ge­bieden


22 februari 2023

Betreft : Uitbreiding fourageergebieden

Datum PS : 22 februari 2023

Onderwerp : Ganzenakkoord 2023 - 2029

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• uit de evaluatie van het ganzenakkoord 2014 – 2022 blijkt dat de huidige fourageergebieden niet of onvoldoende functioneren;

• één van de redenen is dat de gebieden te klein zijn of niet goed aansluiten op de slaap- en rustgebieden waar grote groepen ganzen zich ophouden;

• het College onderzoek heeft aangekondigd naar de functionaliteit van de fourageergebieden;

Overwegende dat:

• gewasschade zich concentreert in een beperkt aantal gebieden;

• de fourageergebieden beter moeten aansluiten op gebieden met hogere schade;

• de rust in en daarmee de werking van fourageergebieden niet gewaarborgd wordt als slechts een deel van de grondeigenaren in het gebied deelneemt;

Verzoeken het College:

• in het onderzoek nadrukkelijk de mogelijkheid mee te nemen om de bestaande fourageergebieden uit te breiden en / of nieuwe fourageergebieden in te stellen op plaatsen waar ganzen veel schade veroorzaken;

• de uitkomsten van het onderzoek actief te delen met de Staten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie aanpassen regels BIJ12 voorwaarden uitkering gewasschade

Lees verder

Motie professionele verjaagteams

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer