Bijdrage Staten­ver­ga­dering zout­winning en bodem­daling


14 december 2022

Voorzitter,

de inwoners in dat deel van onze provincie waar zout en gas gestapeld wordt gewonnen, wonen in een gebied, dat je rustig kunt vergelijken met een gatenkaas. Tientallen plekken voor zoutwinning rond Veendam, Zuidwending en in Oldambt. Daarnaast nog de winning van gas!

Voorzitter, het moge duidelijk zijn, dat ik me volledig aansluit bij de woorden van collega Bakker van de Socialistische Partij. Dat gerommel in de ondergrond moet stoppen. Ook de zoutwinning moet zo snel mogelijk afgebouwd worden! Dit alles omwille van het levensgeluk en de veiligheid van de Groningers die daar wonen. Tot dat moment willen we graag het één en ander beter geregeld zien. En daarom twee moties.

De eerste motie gaat over de gelijke behandeling van alle Groningers. Dat moet iedereen - hier aanwezig - toch als muziek in de oren klinken. Want hebben we daar niet altijd de mond vol van?

Zo wordt er dwars door Borgercompagnie bijvoorbeeld – echt te triest voor woorden – met twee maten gemeten. Dwars door de straat loopt de gemeentegrens. De nummers 57 en hoger vallen onder de gemeente Veendam en de lagere nummers onder Midden-Groningen, waarbij huizen waar schade is gemeld liggend in de gemeente Midden Groningen door het IMG wél erkend worden en schade regelmatig is uitgekeerd en zij daarnaast ook onder de postcodes vallen voor o.a. de waardedalingsregeling en de subsidie verduurzaming en verbetering Groningen. De woningen die binnen de grenzen van de gemeente Veendam liggen komen hier niet voor in aanmerking; buren van elkaar!

Voorzitter, Oldambt is erkend als aardbevingsgemeente. Het gebied waar zout wordt gewonnen ligt binnen de invloedssfeer van het Groninger veld en toch worden ook deze postcodes niet meegenomen in de verschillende regelingen! Onrechtvaardig!

Daarom willen we via de motie 'Gelijke behandeling gedupeerden mijnbouw' het college vragen er alles aan te doen om dit recht te trekken!

Daarnaast vinden we dat zowel Nedmag alsook Nobian, die flink verdienen over de ruggen van de omwonenden, best iets dieper voor hen in de buidel mogen tasten. Compensatie voor de lasten die deze mensen dragen. Er bestaan al regelingen rond bijvoorbeeld windmolenparken waardoor omwonenden ieder jaar een bepaald bedrag uitgekeerd krijgen.

Via de motie 'Fonds omwonenden zoutwinning' willen we het college dan ook oproepen om met beide bedrijven in gesprek te gaan met als doel te komen tot een fonds met duidelijke afspraken, waaruit de betreffende inwoners een nader te bepalen vast bedrag per jaar uitgekeerd krijgen! Dank u wel!

Interessant voor jou

Bijdrage ophogen investeringskrediet natuur t.b.v. Programma Landelijk Gebied

Lees verder

Bijdragen Statenvergadering Werken aan participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer