Actie tegen ganzen­jacht bij provin­ciehuis


Gede­pu­teerde ontvang manifest van jonge­ren­par­tijen en speelt ganzenbord

22 februari 2023

Gedeputeerde Johan Hamster speelde vandaag een bijzonder spel op het plein voor het provinciehuis: ganzenbord maar dan anders. Met op het veld bloederige taferelen van doodgeschoten ganzen, gevaar voor besmetting met vogelgriep, maar ook smakelijke witte klaver op velden waar ganzen welkom zijn. Met de actie vroeg de Partij voor de Dieren aandacht voor het wrede en zinloze doden van duizenden ganzen op boerenvelden en -akkers, en presenteerde ze alternatieven voor deze jacht.

PINK, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren diende een manifest in. Dit is opgesteld in samenwerking met de jongeren van Dwars, ROOD en PvdA.

Tijdens de Statenvergadering die op de actie volgde hebben we het College en de andere partijen opgeroepen om te kiezen voor 'beheer zonder geweer', professionele teams die boeren helpen ganzen op diervriendelijke wijze te verjagen en een uitbreiding van de gebieden waar ganzen welkom zijn om te eten en rusten. Het College heeft een aantal toezeggingen gedaan op de door de Partij voor de Dieren ingediende moties.

Gerelateerd nieuws

Landbouw in Groningen moet weer in harmonie met de natuur

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het roer in de landbouw volledig omgaat. Provinciale Staten spreken woe...

Lees verder

Partij voor de Dieren presenteert Manifest voor het Platteland

Meer boeren, meer natuur, gezondheid op 1 en wonen voor iedereen. Dat is de kern van het Manifest voor het Platteland. Het is...

Lees verder