Opinie: Provin­ciale Staten legt rode loper uit voor jagers­lobby bij nieuw ganzen­ak­koord


Geen stem voor de ganzen

18 januari 2023

Provinciale Staten legt rode loper uit voor jagerslobby bij nieuw ganzenakkoord

Behalve onschuldige dieren doden, kunnen jagers nog iets heel goed, namelijk lobbyen om hun standpunten te vergoelijken en hun straatjes schoon te vegen. En ze krijgen daar alle ruimte voor in de Provinciale Staten van Groningen. Binnenkort wordt er een nieuw ganzenakkoord gesloten, wat in concreto betekent dat er afspraken worden gemaakt tussen provincie, boeren, natuurorganisaties over hoeveel ganzen waar en wanneer gedood worden, over de hoeveelheden die de ganzen van het voor de koeien bestemde gras mogen eten, en over de plekken waar ze wel en vooral niet mogen neerstrijken.

Onderhandse afspraken

Het College van GS wilde het tekenen van een nieuw akkoord het liefst geruisloos voorbij laten gaan, maar had buiten de bemoeienis van de Partij voor de Dieren gerekend. Stilzwijgend instemmen met het doden van tienduizenden ganzen is geen optie. Onderhandse afspraken tussen partijen sluiten zonder evaluatie en zonder politieke screening van een vervolgplan is geen deugdelijke werkwijze. Nu zal het akkoord, in goed overleg met de gedeputeerde, eerst besproken worden in de commissie en de Statenvergadering van februari alvorens een eventuele handtekening wordt gezet. Om de Statenleden vooraf te informeren over de plannen is een ambtelijke toelichting gepland op 18 januari. Daarnaast krijgt de jagersvereniging die dag een vol uur podiumtijd om haar verderfelijke mening uit te storten over de statenleden. Dit onder de noemer ‘technische briefing’.

Eigenbelang jagersvereniging

De jagers hebben er natuurlijke alle baat bij om het ganzenakkoord verlengd te krijgen. Het doden van dieren is immers hun hobby en ganzen zijn ook nog een mooi financieel bijpakkertje bij verkoop aan de poelier! Vandaar dat ze graag tijd vrijmaken voor een grootschalige lobby, eerst bij de hen welgezinde politieke partijen, en vervolgens komende woensdag Statenbreed.

De Partij voor de Dieren heeft nog geprobeerd om dan tenminste een organisatie met een tegengeluid, zoals de Vogelbescherming of de Faunabescherming, überhaupt uit te mogen nodigen, maar dat is geweigerd! Dieren- en natuurorganisaties moeten het doen met een minimale plek binnen het uurtje “ Praten met de Staten”. De lobby van de jagersvereniging wordt dus schijnbaar als normaal geaccepteerd, terwijl andere monden worden gesnoerd.

De valkuil van lobbyisme

In 1996 werd er een onderzoek verricht door psycholoog Amos Tsversky over eenzijdige informatie. De conclusie was, dat mensen die eenzijdige informatie krijgen, geneigd zijn deze informatie voor waar aan te nemen. Zelfs als ze weten dat er ook een andere kant van het verhaal is. En zelfs als ze expliciet deze missende informatie moeten meewegen. De tweede conclusie was dat mensen die eenzijdige informatie hebben gekregen meer overtuigd zijn van hun eigen gelijk dan mensen die informatie vanuit verschillende standpunten hadden gekregen.

Het eenzijdig aanhoren van een lobbyist, zonder de andere kant te horen is dus een grote valkuil, en politici onwaardig. Júist politici moeten in staat gesteld worden zich breed in een onderwerp te verdiepen voordat ze hun stem uitbrengen. De Partij voor de Dieren verwacht een volgende keer dan ook een andere werkwijze van de provincie. Nodig niet alleen organisaties uit die het provinciaal beleid maar wat graag verdedigen, maar ook mensen die er kritische geluiden over laten horen en andere oplossingen aandragen. De Partij voor de Dieren hoopt dat de andere partijen beseffen dat dit akkoord draait om het nutteloos doden van talloze dieren, zinloos geweld, een criminele daad tegen de natuur. In februari krijgen de Staten de kans het ganzenakkoord nog bij te sturen naar een diervriendelijkere versie. De Partij voor de Dieren hoopt dat Statenleden alsnog hun oor te luister leggen bij deskundigen die de belangen meewegen van de stemloze hoofdrolspelers in dit akkoord, de ganzen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil onderzoek naar verzwijgen kwikverontreiniging aardgas

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is met stomheid geslagen over het nieuws dat de NAM, Gasunie en de Staat gezond...

Lees verder

Geen ganzen bejagen in landbouw van de toekomst

Boeren en ganzen hebben één grote overeenkomst. Ze zijn dol op gras, van dat eiwitrijke, sappige Engels raaigras waar koeien ...

Lees verder