Motie fonds omwo­nenden zout­winning


14 december 2022

Betreft :

Fonds omwonenden zoutwinning

Datum PS :

14 december 2022

Onderwerp :

Bodemdaling en zoutwinning

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Bewoners in gebieden waar zoutwinning plaatsvindt vaak schade hebben aan hun huizen en veel zorgen hebben over hun veiligheid;
  • deze zorgen niet ongegrond zijn, omdat:
  • zowel bij Nobian als Nedmag regelmatig milieu-incidenten zijn gemeld;
  • bij de magnesiumzoutwinning in en rond Veendam enorme bodemdaling heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt;
  • in zoutcavernes zowel bij Zuidwending als in de gemeente Oldambt regelmatig trillingen zijn waargenomen;
  • Nobian daarom onder verscherpt toezicht staat van het SodM.

Overwegende dat:

  • er veel geld verdiend wordt met de winning van zout;
  • dit over de ruggen van de inwoners gaat, die wel delen in de lasten maar niet in de lusten;
  • er nabij bijvoorbeeld windparken regelingen bestaan waardoor direct omwonenden jaarlijks een bedrag uitbetaald krijgen ter compensatie van de overlast;

Verzoeken het College:

  • het gesprek aan te gaan met NEDMAG en NOBIAN om hen aan te sporen een goed gevuld fonds in te richten als compensatie voor de schade binnen het gebied en waaruit bewoners van het gebied ieder jaar – tot tenminste het eind van de zoutwinning - een vooraf vast te stellen bedrag krijgen ter compensatie van de overlast; Verduurzaming en Verbetering Groningen -

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvhN, D'66, GroenLinks, GroningerBelang, PvdA, PVV, PvdD

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie gelijke behandeling gedupeerden mijnbouw

Lees verder

Motie ruimte en rechten voor alle dieren binnen natuurinclusieve landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer