Doe mee


Welkom op de pagina van de afdeling Groningen van de Partij voor de Dieren!

Medio augustus 2006 werd de werkgroep Groningen opgericht, die in de loop der jaren flink is uitgebreid en geprofessionaliseerd. Vanaf 1 juli 2011 is de werkgroep getransformeerd tot de afdeling Groningen. Naast de bestuursleden is momenteel een twintigtal enthousiaste werkgroepleden actief binnen de afdeling. Doelstelling is onder meer het vergroten van de bekendheid van de Partij voor de Dieren, het actief inspelen op lokale ontwikkelingen, het informeren van leden en niet-leden over bepaalde thema’s en het werven van nieuwe leden. We organiseren behalve de vaste activiteiten rondom Pasen, dierendag en de kerstdagen ook diverse andere (flyer-)acties en bijeenkomsten voor de leden en geïnteresseerden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Anneline Mook - Aspirant Voorzitter
  • Henriëtte de Vries - Penningmeester
  • Tjaaktje Botjes - Aspirant Secretaris
  • Bart Hekkema - Algemeen bestuurslid

De Partij voor de Dieren afdeling Groningen is altijd op zoek naar gedreven mensen, die zich willen inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu. Bijvoorbeeld door mee te helpen bij politieke acties, flyeracties of informatiestands, door het volgen van de lokale politiek, het plakken van verkiezingsposters of door mee te denken over te plannen acties. Er is altijd genoeg te doen!

Voor meer informatie lees het informatiedocument van de Partij voor de Dieren afdeling Groningen.

Enthousiast geworden of wil je aanvullende informatie? Neem dan contact op via groningen@partijvoordedieren.nl, volg ons op Facebook en Instagram.