Bijdragen Staten­ver­ga­dering Werken aan parti­ci­patie


14 december 2022

Voorzitter, dit is inmiddels de zoveelste keer dat we het genoegen heb om over participatie te spreken. Belangrijk, maar onze fractie is inmiddels - als het om dit woord gaat - ook wel wat participatiemoe. De term dekt namelijk niet de lading.

Want alle mooie tekeningen, ideeën, vergezichten in de notitie ‘Werken aan Participatie’ ten spijt, in de Oostpolder wordt over de ruggen van inwoners gewoon een industrieterrein gerealiseerd. Volgens ons is dit een mooi voorbeeld van hoe het niet moet!

Als het belang in de ogen van de provincie maar groot genoeg is, dan komt de burger niet meer aan bod. Je ziet in dit geval dat de zogenaamde participatie dan beperkt wordt tot het kiezen tussen een blauw of een paars bloemetje in de groene zone.

Wat ons betreft is het daarom heel belangrijk dat bij elk besluit dat invloed heeft op de directe leefomgeving het - vanaf het begin van het proces - voor de belanghebbenden duidelijk is wat er nog wel of niet mogelijk is. Dat betekent onder andere een overzicht van de verschillende belangen en een duidelijke uiteenzetting van welke weging het college maakt en welk belang daarbij prevaleert. Kortom waar over gaat de participatie exact. Welke dingen liggen van tevoren al min of meer vast! Wees eerlijk en duidelijk! Geef mensen niet de indruk dat er nog zaken te veranderen zijn als het in principe al afgehamerd is en alleen een gang naar de rechter nog soelaas kan bieden.

Voorzitter, wij vinden echte participatie belangrijk en blijven als fractie ook de komende tijd goed in de gaten houden hoe het participatietraject er per onderwerp uit gaat zien. Dank.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering zoutwinning en bodemdaling

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering overbruggingskrediet Groningen Airport Eelde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer