Meint Kolthof


Statenlid

Meint Kolthof (1990), geboren en getogen in Zeijen, Drenthe, nu woonachtig in Groningen stad. Studie Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool in Groningen, en opleiding Wmo/Jeugdconsulent. Werkzaam als Wmo-consulent.

Meint: "In het dagelijks leven houd ik me bezig met het indiceren van ondersteuning van mensen met een beperking, zowel op psychisch vlak als op lichamelijk vlak. Denk aan ondersteuning in de vorm van vervoer, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen en aanpassingen aan huis om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Sinds 2017 ben ik lid van de Partij voor de Dieren. In eerste instantie niet vanwege standpunten omtrent dierenrechten maar omdat de Partij voor de Dieren een duidelijke visie toont op onderwerpen als klimaat, democratische vernieuwing, privacy en een kritische blik op machtige instituties en internationale verdragen. De provincie is dé (!) plek om de energietransitie en daarmee energieonafhankelijkheid te concretiseren. De Provincie Groningen heeft verder nog veel te winnen op het gebied van burgerinspraak en democratische vernieuwing. Dieren moeten niet langer als productiemiddelen dienen en lijden onder ons huidig voedselsysteem. Dit zijn thema's waarvoor ik me wil inzetten. Altijd met hart voor mens en dier."


    Gerelateerd

    Bijdragen Moties Vragen Nieuws
    Bijdragen Moties Vragen Nieuws