Meint Kolthof en Stijn ten Hoeve nieuwe Staten­leden


Partij voor de Dieren roept op tot breed verken­nings­proces

23 maart 2023

De stemmen zijn definitief geteld. Met 5% van de stemmen krijgt de Groninger Statenfractie twee zetels. Meint Kolthof en Stijn ten Hoeve, de nummer 1 en 2 van de lijst, worden de nieuwe Statenleden. Inge-Astrid van Dijk wordt fractievertegenwoordiger. Zij gaan vol vertrouwen en strijdlust de komende Statenperiode in, om de belangen van mens, dier, natuur en milieu te behartigen.

Het verkenningsproces is gestart. Verkenner en informateur Ard van der Tuuk gaat komende weken met alle 14 gekozen partijen om tafel. De Statenfractie Partij voor de Dieren heeft aangedrongen op een breed verkenningsproces, waar niet alleen gekeken wordt naar een meerderheidscoalitie, maar ook de mogelijkheid van bijvoorbeeld een akkoord op hoofdlijnen wordt onderzocht, of andere bestuursvormen.

Een frisse en transparante manier van politiek bedrijven is volgens de Partij voor de Dieren noodzakelijk om de grote problemen op te lossen én om burgers meer te betrekken bij de politiek. Een dichtgetimmerd coalitieakkoord en een sterke scheiding tussen coalitie en oppositie biedt weinig ruimte voor vernieuwing.

In het duidingsdebat gaven veel fracties aan dat het écht anders moet, dat men uit wil gaan van verbinding, tussen partijen en tussen politiek en burger. Meint Kolthof gaf in zijn bijdrage aan dat er geen ruimte meer is voor visieloze politiek waarin problemen keer op keer vooruit geschoven worden.Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stemmers bedankt!

De Partij voor de Dieren heeft in de Provinciale Staten van Groningen twee zetels behaald, een geweldig resultaat! Ook het aa...

Lees verder

Zeven politieke partijen vragen GS om betere bescherming Waddenzee

Het speelt al jaren, maar nu pas wordt duidelijk hoe groot het probleem is: de lozingen van afvalwater op de Waddenzee. Ongev...

Lees verder