De Groene Zes van Groningen lanceren de Groene kies­wijzer


Hoe denken partijen over maat­re­gelen voor een klimaat­be­stendige en natuur­in­clu­sieve toekomst?

11 maart 2023

De Groene Zes van Groningen* hebben de Groene Kieswijzer uitgebracht. In de kieswijzer zijn de antwoorden van de politieke partijen te lezen op een lijst van negentien stellingen die de organisaties aan de partijen voorlegden. In de stellingen komen onderwerpen aan bod die belangrijk zijn bij de transitie naar een klimaatbestendige en natuurinclusieve toekomst. Wat gaan de politieke partijen hiervoor realiseren in de komende vier jaar?

De Groene Kieswijzer is te raadplegen via de site van de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Over zes van de stellingen gingen de politieke partijen in debat op 10 maart. Op 10 maart gingen in een volle zaal in Forum Groningen veertien politieke partijen met elkaar in debat over zes van de stellingen. Het debat vond plaats te midden van een decor waarin de natuurinclusieve en klimaatbestendige toekomst van Groningen, die de Groene Zes nastreven, werd verbeeld.


* Natuur en Milieufederatie Groningen

* Natuurmonumenten

* Staatsbosbeheer

* Groninger Landschap

* IVN Groningen

* Landschapsbeheer Groningen


Gerelateerd nieuws

Manifest voor het Platteland: krimp veestapel oplossing voor boeren, natuurcrisis en woningtekort

Méér boeren, méér natuur, gezondheid op één en woningen voor iedereen. Dat is de kern van het Manifest voor het Platteland da...

Lees verder

Noord-Nederland heeft geen mestrobots nodig, maar een eerlijk verhaal

Jubelende provinciebestuurders nu het Noorden 55 miljoen euro ontvangt voor technische innovaties om de stikstofuitstoot te v...

Lees verder