Partij voor de Dieren verbolgen over alweer vergunning vuur­werkshow in Stadspark Groningen


Concert Rammstein scha­delijk voor dier en mens

5 juli 2023

De gemeenteraadsfractie en Statenfractie van de Partij voor de Dieren zijn ontstemd dat het concert van Rammstein morgen en overmorgen waarschijnlijk ongewijzigd doorgaat. Het lawaai en het vuurwerk zullen leiden tot grove verstoring van de in het park aanwezige dieren en veel overlast voor omwonenden. Het broedseizoen is nog in volle gang en veel jonge vogels zijn nog afhankelijk van hun ouders voor voedsel.

Het College van B&W besloot eerder om af te wijken van het bestemmingsplan en de geluidsnormen voor Rammstein te verhogen van 100db naar 103db. Dit betekent volgens experts een verdubbeling van het geluidsniveau. De effecten van deze verhoging op dieren zijn echter niet onderzocht. De gemeentelijke fractie stelde vragen over de geluidsnormen:
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/wij-stellen-schrif-te-lijke-vragen-over-het-verruimen-van-de-geluids-normen-voor-rammstein

De provincie verleent vergunningen voor vuurwerkshows. De Statenfractie heeft in het verleden meermaals geprobeerd om dergelijke vergunning tegen te houden, maar tot dusver tevergeefs. De provincie legt de Wet Natuurbescherming op dusdanige wijze uit dat dit soort evenementen volgens hen niet schadelijk zouden zijn voor dieren (en mensen).
Wel is na aandringen het nu vereist dat voor elk afzonderlijk evenement een natuurtoets moet worden afgenomen. Echter komt daar (op miraculeuze wijze) meestal uit dat de gevolgen voor mens en dier 'beperkt' blijven. Zie ook ons dossier vuurwerk:
https://groningen.partijvoordedieren.nl/zoeken?q=vuurwerk

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk burgers / omwonenden die overlast ondervinden een klacht over het concert indienen bij de gemeente, zodat er bij een volgend concert hopelijk een andere afweging wordt gemaakt.

Overigens is de Partij voor de Dieren niet tegen concerten of evenementen, maar niet in een park (zijnde leefgebied voor vele dieren), en niet met dergelijke geluidsniveaus en vuurwerk. Het is een vereiste dat evenementen duurzaam zijn en niet tot overlast leiden voor mens, dier en natuur.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil dat Rekenkameronderzoek naar miljoenensteun aan Groningen Airport Eelde serieus wordt genomen

De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen wil voorkomen, dat een kritisch onderzoeksrapport van de Noordelijke Reken...

Lees verder

Partij voor de Dieren kritisch op visieloos hoofdlijnenakkoord: zo komt het nooit ‘veur mekoar’

De Partij voor de Dieren Groningen is teleurgesteld, maar niet verrast over het hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’, dat vandaag...

Lees verder