Partij voor de Dieren kritisch op visieloos hoofd­lij­nen­ak­koord: zo komt het nooit ‘veur mekoar’


5 juli 2023

De Partij voor de Dieren Groningen is teleurgesteld, maar niet verrast over het hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’, dat vandaag wordt besproken in Provinciale Staten. Uit de plannen blijkt geen enkel gevoel van urgentie om de heetste hangijzers van deze tijd doortastend aan te pakken. De bedreigingen voor klimaat, natuur, milieu, en daarmee de belangen van toekomstige generaties, worden onvoldoende erkend. De focus ligt op gewin op de korte termijn, verandering wordt geschuwd. De partij vreest dat deze koers de komende vier jaar zal leiden tot stilstand of zelfs achteruitgang.

Fractievoorzitter Meint Kolthof: ‘Het heeft de naam hoofdlijnenakkoord, wat impliceert dat er nog veel invulruimte is, maar dat kan alleen met een stevige onderliggende visie en die ontbreekt volledig. Het document blinkt uit in algemeenheden zonder richting, een soort drijfzand. Hoe dit moet leiden tot stevige keuzes om de staat van de natuur, water en bodem te verbeteren is mij een raadsel.’

Op een paar punten is het akkoord wel stevig dichtgetimmerd, zoals het ongewijzigd voortzetten van de intensieve veehouderij. Krimp van de veestapel wordt nergens overwogen. ‘De belangen van de agrarische industrie worden beschermd, terwijl de huidige agrarische praktijk bron is van veel van de huidige problemen. Wij zien véél te weinig intentie en moed om die broodnodige verandering naar een extensieve, biologische en volledig natuurinclusieve landbouw in gang te zetten’ aldus Kolthof.

In het akkoord is geen enkele aandacht voor dierenwelzijn of bescherming van dieren, en de eerder bestaande portefeuille dierenwelzijn is verdwenen uit van het takenpakket van de beoogde gedeputeerden. Kolthof: ‘Blijven dieren in de veehouderij ook voor dit College anonieme productiemiddelen, die naar believen kunnen worden gebruikt om winsten mee te behalen? Of gaat zij serieus werk maken van verbetering van dierenwelzijn, zoals het Rijk wil? En wat moeten we ons voorstellen bij natuurinclusieve landbouw, als daarbinnen nog steeds duizenden dieren worden doodgeschoten? ’ De partij dient vandaag een motie in die vraagt om opnieuw een gedeputeerde dierenwelzijn aan te wijzen.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verbolgen over alweer vergunning vuurwerkshow in Stadspark Groningen

De gemeenteraadsfractie en Statenfractie van de Partij voor de Dieren zijn ontstemd dat het concert van Rammstein morgen en o...

Lees verder

Algemene beschouwingen 2023

Algemene beschouwingen in het jaar dat er een nieuw provinciebestuur is aangetreden en het kabinet is gevallen. Een onzekere ...

Lees verder