Partij voor de Dieren wil dat Reken­ka­mer­on­derzoek naar miljoe­nen­steun aan Groningen Airport Eelde serieus wordt genomen


31 mei 2023

De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen wil voorkomen, dat een kritisch onderzoeksrapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) over de jarenlange miljoenensteun aan vliegveld Eelde in de spreekwoordelijke bureaula verdwijnt. De Statenfractie vindt het onbestaanbaar, dat de conclusies in het rapport door de provincie niet serieus worden genomen met als gevolg dat er nog veel meer miljoenen aan gemeenschapsgeld verloren gaan in de bodemloze put van Groningen Airport Eelde (GAE).

De hoofdconclusie van het NRK-onderzoek is, dat de provincies Groningen en Drenthe in 2017 bij de toekenning van een investeringsbudget van € 46 mln. aan GAE zijn uitgegaan van te rooskleurige verwachtingen over het aantal reizigers. De bedoeling was dat GAE hiermee zou kunnen uitgroeien tot een succesvol regionaal vliegveld dat op eigen benen zou kunnen staan. Niet dus. De voorspelde reizigersstroom kwam niet opdagen, het bedrag aan € 46 mln. verdween in een zwart gat en beide provincies moeten elk jaar forse bedragen bijpassen om de exploitatietekorten van het noodlijdende vliegveld aan te zuiveren. In november 2022 moesten beide provincies zelfs nog een extra financiële reddingsboei uitwerpen om te voorkomen dat GAE kopje onder zou gaan.

Fractievoorzitter Meint Kolthof: "De PvdD hamert er al jaren op, dat de provincie moet stoppen met de verspilling van miljoenen euro’s aan vliegveld Eelde. Het ruimhartig subsidiëren van vakantievluchten vanaf Eelde staat volledig haaks op alles wat met duurzaamheid heeft te maken. Het kan niet zo zijn, dat de provincie hier vrijelijk met miljoenen strooit terwijl veel Groningers kampen met energiearmoede of zijn aangewezen op Voedselbanken, bushaltes worden gesloten en er veel te weinig geld is voor natuur-, milieu- en dierenbescherming. Dit is de wereld op z’n kop".

De NRK stelt vast, dat de provincies te optimistisch zijn over de maatschappelijke baten en ontwikkelingsmogelijkheden van GAE. Zo acht de NRK het onwaarschijnlijk dat de plannen van GAE met elektrisch vliegen en waterstof veel geld in het laatje zullen brengen. Verder concludeert de NRK dat het regionale bedrijfsleven geen cent wil bijdragen aan de luchthaven. En ook dat de Schiphol Group tot op heden geen belang in GAE heeft willen nemen en het de provincies vooralsnog niet is gelukt om de continuïteit van GAE te waarborgen door het Rijk te bewegen een deel van de exploitatiekosten op zich te nemen.

De NRK trekt hieruit de conclusie, dat er voor de langere termijn (nog) geen betrouwbaar zicht is op een kostendekkende exploitatie van de luchthaven, wat een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor het wettelijk vereiste Luchthavenbesluit voor GAE. De NRK concludeert dan ook, dat de toekomst van GAE niet alleen financieel maar ook juridisch onzeker blijft.

Fractievoorzitter Meint Kolthof: “En de directie van GAE doet alsof haar neus bloedt. In haar nieuwe strategie staat, dat GAE het aantal passagiers wil opvoeren tot de maximale capaciteit van 350.000 per jaar. Op jaarbasis is dit acht keer (!) zoveel als nu. GAE maakt op geen enkele manier duidelijk hoe ze dit doel binnen afzienbare tijd wil realiseren”.

De PvdD dient daarom in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 31 mei een motie in om het Rekenkameronderzoek serieus te nemen door de financiële steun aan GAE zo snel mogelijk volledig af te bouwen. Het vrijkomende gebied van het vliegveld kan prima worden gebruikt voor sociale woningbouw en natuurontwikkeling.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren bezorgd over tekort schietende aanpak vogelgriep

De Partij voor de Dieren Groningen maakt zich grote zorgen over de ernstigste vogelgriepuitbraak in Europa ooit. De Statenfra...

Lees verder

Partij voor de Dieren verbolgen over alweer vergunning vuurwerkshow in Stadspark Groningen

De gemeenteraadsfractie en Statenfractie van de Partij voor de Dieren zijn ontstemd dat het concert van Rammstein morgen en o...

Lees verder