Partij voor de Dieren bezorgd over tekort schie­tende aanpak vogel­griep


Oproep aan provincie om regie te nemen

27 mei 2023

De Partij voor de Dieren Groningen maakt zich grote zorgen over de ernstigste vogelgriepuitbraak in Europa ooit. De Statenfractie vindt de aanpak ernstig tekort schieten en stelt vragen aan het College. De kans op het ontstaan van een zoönose, waarbij dieren mensen besmetten en het virus dusdanig muteert dat er een pandemie uitbreekt, groeit. Inmiddels raken ook zoogdieren die veel in Groningen voorkomen besmet, zoals zeehonden, otters, bunzingen, steenmarters, dassen en vossen. De stap naar besmetting van het zoogdier mens wordt hierdoor kleiner. Experts van Wageningen Universiteit waarschuwen daarnaast voor het ontstaan van mutaties tussen de vogelgriep en de in Nederland veel voorkomende varkensgriep, waarop varkens vervolgens mensen kunnen besmetten. Wereldwijd zijn inmiddels 458 mensen gestorven door de vogelgriep.

De recente uitbraak in de Onlanden maakt opnieuw pijnlijk duidelijk dat de overheid achter de feiten aanloopt. Terreinbeheerders en vrijwilligers lopen tegen veel obstakels aan, draaien op voor de kosten van het ruimen van dode dieren en staan soms zelfs bloot aan risico’s voor hun gezondheid door het ontbreken van beschermingsmaterialen. Hulp vanuit het Rijk blijft vooralsnog uit. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie de regie naar zich toetrekt, en samen met de Veiligheidsregio robuuste maatregelen treft.

Fractievoorzitter Meint Kolthof vindt het onbegrijpelijk dat de overheid zo traag reageert op de uitbraken in natuurgebieden: “Al meer dan een jaar schuiven het Rijk en de provincies op papier verantwoordelijkheden heen en weer. De mensen in het veld, die de dode vogels moeten ruimen, zijn de dupe van deze nonchalance en traagheid. Er is nog steeds geen praktische handreiking voor grondeigenaren en terreinbeheerders. Als we uit Den Haag niets kunnen verwachten, moet de provincie de aanpak voortvarend naar zich toe trekken om een veilige omgeving voor haar inwoners te bewaken. Zoveel zieke dieren in druk bezochte natuurgebieden is vragen om problemen.”

De partij wil onder andere dat de provincie meebetaalt aan de kosten van het ruimen, en helpt met extra menskracht. Het voorkomen van verdere verspreiding van het virus is cruciaal voor zowel mens als dier. Het leed dat besmette dieren ondergaan is afschuwelijk, ze sterven een langzame dood door onder andere aantasting van longen, hart en hersenen. Populaties van kwetsbare beschermde soorten kunnen verdwijnen door de vogelgriep.

De Statenfractie dringt al sinds 2020 aan bij het College van Gedeputeerde Staten op het onderkennen van de risico’s voor mens en dier, en een actievere inzet van de provincie. Omdat de vogelgriep niet snel zal verdwijnen moet er een lange termijn visie komen om de risico’s te minimaliseren. De provincie kan haar ruimtelijke regels er op aanpassen, aldus Kolthof: ‘Sta geen gemengde bedrijven met varkens én kippen toe, weer intensieve veehouderijen in de nabijheid van waterrijke natuurgebieden, en bovenal: véél minder dieren in de veehouderij. Bedrijven waar dieren met tienduizenden opeengepakt zitten zijn een snelkookpan voor virussen.”


Gerelateerd nieuws

Zeven politieke partijen vragen GS om betere bescherming Waddenzee

Het speelt al jaren, maar nu pas wordt duidelijk hoe groot het probleem is: de lozingen van afvalwater op de Waddenzee. Ongev...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil dat Rekenkameronderzoek naar miljoenensteun aan Groningen Airport Eelde serieus wordt genomen

De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen wil voorkomen, dat een kritisch onderzoeksrapport van de Noordelijke Reken...

Lees verder