Bijdrage Staten­voorstel: Aanbe­ve­lingen NRK-rapport 'Maat­schap­pe­lijke effecten NOM'


5 juli 2023

Voorzitter,

Voor ons ligt weer een sterk staaltje onderzoekswerk van de Noordelijke Rekenkamer. De Noordelijke Rekenkamer concludeert terecht dat de NOM op afstand staat van de Staten. Een mooie aanleiding om goed onderzoek te doen naar de informatievoorziening van GS naar PS over de NOM. We zijn blij dat het college de aanbeveling van de NRK over lijkt te nemen. Maar nog niet alles is ons duidelijk.

We hebben de volgende vragen aan het college.

1. In reactie op de hoofdconclusie van de NRK schrijft het college ze het niet eens is met de conclusie dat de kwaliteit van de informatie over de bereikte maatschappelijke resultaten ontoereikend was. Het college komt vervolgens niet met een uitleg. Vind dit college dat er provincie-specifieke cijfers moeten worden opgeleverd? Vind dit college dat er duidelijk gerapporteerd is over de effecten die investeringen van de NOM hadden bij een bedrijf?

2. Wat wordt er bedoeld met ‘onevenredig grote rapportageplicht’? En betekent dit dat niet alle voorgestelde indicatoren van de NRK worden overgenomen?

3. Wanneer kunnen wij de uitkomsten van het onderzoek verwachten over hoe op impact te rapporteren?

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvoorstel: Perspectiefnota 2024 en Voorjaarsmonitor 2023

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering Algemene Beschouwingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer