Stijn ten Hoeve


Frac­tie­voor­zitter

Ik ben Stijn, geboren in Akkrum, gelegen aan de rivier De Boarn, wat in goed Nederlands de bron betekent. Van jongs af aan ben ik te vinden op stranden en in bossen of duinen en gaat vooral het Waddengebied mij aan het hart. Ik heb in Groningen voor de studie Godsdienstwetenschap gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in hoe macht werkt. Ik heb daarna gewerkt in de muziekwereld en voor het Groninger en het Fries Museum waarvoor ik internationale tentoonstellingen produceerde. Gaandeweg wilde ik mijn leven meer wijden aan de waarden die ik belangrijk vind, zoals omkijken naar de ander en de strijd aangaan tegen multinationals die onze leefomgeving vervuilen. Vanaf 2020 ben ik actief als secretaris in het afdelingsbestuur van de Partij voor de Dieren en het afgelopen jaar was ik bijvoorbeeld lid van de kandidatencommissie gemeenteraadsverkiezingen 2022.

De kwaliteit van het water holt achteruit en extreme droogte en hitte (klimaatverandering) zorgen ervoor dat de natuur steeds meer op omvallen staat. Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik niet langer aan de zijlijn wil staan maar actief zaken wil veranderen.

De Partij voor de Dieren heeft oog voor de minderbedeelden en de stemlozen onder ons, zoals de dieren. Toont compassie. Het is de enige partij die niet de belangen van groepen mensen centraal stelt maar die van de hele aarde, van onze mogelijkheid om samen te blijven leven in harmonie met de natuur en de dieren. Het is de enige partij die een consistent programma heeft ontwikkeld om alle crises, waar we nu mee te maken hebben, in samenhang aan te pakken.

Ik heb het al even over de waterkwaliteit gehad. De beschikbaarheid van schoon water is de basisbehoefte voor alle leven op aarde. Volgens de Kaderrichtlijn Water 2027 moet het grondwater en oppervlaktewater in 2027 ‘in goede toestand’ zijn. Dit is voor mij het belangrijkste speerpunt omdat schoon water de bron is van alle leven. Dit is een urgent punt dat ik in de Provinciale Staten wil monitoren omdat het bijna schier onmogelijk is om de waterkwaliteit in 2027 ‘in goede toestand’ te krijgen. Dan moeten alle zeilen bijgezet worden!

Mijn tweede speerpunt is dat ik tegen de jacht ben, en tegen het verdrijven van wilde dieren uit hun leefomgeving. Ik vind bijvoorbeeld dat de wolf onontbeerlijk is voor de soortenrijkdom en voor het ecologische evenwicht.


Gerelateerd

Partij voor de Dieren: Geen woorden maar daden bij aanpak water­pro­blemen

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen nu eindelijk eens concrete maatregelen gaat nemen om de waterproblemen aan te pakken. Al vele jaren is duidelijk wat hiervoor nodig is. Maar om de landbouwsector te vriend te houden, blijft de provincie maar om de hete brij heenlopen en komen we geen stap verder. Al decennialang lang is duidelijk, dat er teveel meststoffen uit de landbouw in...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws