Algemene beschou­wingen 2019


College doet 'groene' toezeg­gingen op aandringen van Partij voor de Dieren

3 juli 2019

Vandaag in de Staten de Algemene Beschouwingen. De fractie diende 8 moties in. De Partij voor de Dieren kon er na toezeggingen van het college een flink aantal terugtrekken en aanhouden. De motie waarvoor we ‘s ochtends een demonstratie hielden voor het provinciehuis, nl. het uitroepen van de noodtoestand voor het klimaat, hebben we voorlopig ingetrokken, nadat het college expliciet heeft uitgesproken te erkennen dat we met een klimaatcrisis te maken hebben. Daarmee erkent het provinciebestuur dat er sprake is van een ramp en dat er zeer urgente maatregelen genomen moeten worden. We zijn blij met deze uitspraak en zullen bij iedere keuze van de Staten deze langs de ecologische meetlat leggen en het College herinneren aan de toezegging.

Verder is ons toegezegd dat scholen uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid om subsidie te krijgen om hun schoolpleinen te vergroenen. En dat de minst draagkrachtigen in onze provincie betrokken worden bij de mogelijkheid van een provinciale lening voor het verduurzamen van hun woning. In de praktijk betekent dat dat ze er maandelijks een paar tientjes op vooruit gaan. (Reductie energiekosten minus afbetalen lening).

Op verzoek van de gedeputeerde zijn de moties tot het planten van een klimaatbos, het aanplanten van inheemse bloeiende bomen en het optuigen van een groen digitaal platform ook aangehouden. Het College komt binnenkort met een 'bosplan' en gaat deze zaken daarin verwerken. Onze fractie gaat samen met D66 bij de provincie de inrichting van het groene platform bespreken.

De motie “Carnivoor geef het door” heeft het helaas niet gered. Hier was (nog?) geen meerderheid voor. De laatste motie, die vroeg om de garantie dat er op door de provincie verpachte gronden gifvrij wordt geboerd, is met grote meerderheid aangenomen.

Hier de tekst van de moties:

Motie klimaatnoodtoestand

Motie groene schoolpleinen

Motie energielening lagere inkomens

Motie Justdiggit

Motie planten voor biodiversiteit

Motie groen platformMotie carnivoor geef het door

Motie carnivoor geef het door

Motie duurzaam gebruik eigen gronden

Gerelateerd nieuws

Roep ook in provincie Groningen klimaatnoodtoestand uit!

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen de klimaatnoodtoestand uitroept. Dit in navolgin...

Lees verder

Partij voor de Dieren lanceert provinciaal meldpunt bomen

Vandaag lanceert de Partij voor de Dieren statenfractie Groningen een provinciaal meldpunt voor bomenzaken. Via de website en...

Lees verder