Motie carnivoor geef het door


3 juli 2019

Betreft :

Carnivoor geef het door!

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Het aantal vegetariërs, veganisten en flexitariërs elk jaar toeneemt;
  • In het provinciehuis standaard vlees- en visgerechten geserveerd worden;
  • Voor vegetariërs, laat staan veganisten, er minder keuzevrijheid is;

Overwegende dat:

  • Voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
  • Het concept “Carnivoor? Geef het door!” van professor Henriëtte Prast hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen voor de menukaart, met behoud van volledige keuzevrijheid;
  • Een plantaardig voedingspatroon positief bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen;
  • De provincie een voorbeeldfunctie kan vervullen door het aanmoedigen van een duurzame eetcultuur;
  • Onder andere het ministerie van OCW, de gemeenten Utrecht en Amsterdam het concept al hebben ingevoerd;

Verzoekt het college

  • Standaard vegetarische of plantaardige gerechten te serveren bij provinciale bijeenkomsten, behalve voor die gasten die van tevoren bijzondere eetwensen hebben doorgegeven (zoutarm, glutenvrij, vlees of vis, enz.)

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen