Roep ook in provincie Groningen klimaat­nood­toe­stand uit!


25 juni 2019
De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen de klimaatnoodtoestand uitroept. Dit in navolging van een groeiend aantal landen en steden wereldwijd. De partij zal daartoe tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli a.s. een motie indienen en zal haar oproep kracht bijzetten met een publiek toegankelijke klimaatactie voor de deur van het Provinciehuis van 08:30 tot 09:30.

Op 1 mei heeft het Britse parlement de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Ierland volgde al snel en de lijst met steden wereldwijd groeit met de dag. De Partij voor de Dieren vindt dat de alarmerende toestand waarin de wereld zich bevindt schreeuwt om meer daadkracht voor klimaat en biodiversiteit. Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We hebben nu al te maken met ongewone weersomstandigheden als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals droogte, overstromingen, orkanen en onberekenbaar geworden regenseizoenen. Fractievoorzitter Ankie Voerman: “De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor al het leven op aarde. Pappen en nathouden is geen optie meer. Bij alles wat we als provincie doen, toe- of nalaten, moet afgewogen worden of die keuze tot verbetering van het klimaat en de biodiversiteit leidt. De provincie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van dit mondiale probleem, dus mag zij daarin niet verzaken.”

Voerman heeft geen begrip voor het veelgebruikte argument dat we als provincie maar zo’n kleine speler zijn op het wereldtoneel: “Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Individuen, bedrijven én iedere bestuurslaag. Dus ook de provincie.” Met het uitroepen van de klimaatnoodtoestand erkent de provincie dat ook zij met deze ongekende crisis aan de slag moet, met alle beschikbare middelen.