Partij voor de Dieren lanceert provin­ciaal meldpunt bomen


Stop de ontbossing van Groningen!

4 juli 2019

Vandaag lanceert de Partij voor de Dieren statenfractie Groningen een provinciaal meldpunt voor bomenzaken. Via de website en facebookpagina kunnen mensen kap en aanplant van bomen melden. De fractie zal waar mogelijk politiek in actie komen om te kijken of de bomen gespaard kunnen blijven, en aandringen op striktere regelgeving. Het meldpunt brengt in kaart hoe snel de ontbossing in de provincie gaat, en waar nieuwe bossen ontstaan.

De Groninger statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het verlies aan bomen in Groningen. Nog steeds worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Statenlid Ankie Voerman: “Ondanks de alarmerende toestand van onze natuur en het klimaat, gaan er nog steeds onnodig bomen tegen te vlakte. Er zijn de voorbije jaren weer tientallen hectares bos verdwenen. Bij gemeenten, provincie en particulieren moet het knopje om, zodat alleen in uiterste noodzaak bomen verwijderd worden. Bovendien moet er veel meer nieuw bos worden aangeplant, en elke gevelde boom moet met een flink aantal nieuwe bomen worden gecompenseerd. Als overheden en burgers samen werken kunnen we in Groningen zorgen voor een groene rijkdom die ons allen ten goede komt.”

Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. In de stad verhogen bomen de leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder, blijer en gelukkiger!

Het College komt binnenkort met een ‘bosnota’, waarin onder andere de plannen voor provinciale aanplant van nieuw bos worden gepresenteerd. De Partij voor de Dieren heeft het College enkele suggesties aan de hand gedaan, zoals het voornamelijk aanplanten van inheemse bloeiende bomen, omdat die zeer waardevol zijn voor insecten en vogels. Ook kan de provincie de Groninger bevolking veel meer betrekken, door bijvoorbeeld samen met scholen een klimaatbos aan te leggen.

Het meldpunt is zowel via de website (https://groningen.partijvoordedieren.nl/bomenkap-meldt-het) als facebook (https://www.facebook.com/PvdDGroningen/) te bereiken.