Provincie gaat onderzoek doen naar toekom­stige invulling van opvang dieren uit het wild


15 november 2021

Voorzichtig goed nieuws voor hulpbehoevende dieren uit het wild. De gedeputeerde gaat op verzoek van de Statenfractie een onderzoek uitzetten naar hoe de opvang van dieren uit het wild in Groningen het beste georganiseerd kan worden. De twee bestaande grote opvangcentra, in Westernieland en Blijham, moeten binnenkort de deuren sluiten door gebrek aan financiële middelen. Als mensen een gewond dier vinden kunnen zij het dier niet meer laten helpen in de eigen provincie. In de commissievergadering en de Statenvergadering hebben Meint en Ankie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit probleem. Er moet onderzocht worden hoe opvang in de toekomst ingericht kan worden. Eén opvangcentrum of meerdere, eventueel dependances? Hoeveel geld is er voor nodig? Valt het te combineren met educatie en voorlichting, of een publieksfunctie? Uiterlijk volgend najaar worden de resultaten bekend. De Partij voor de Dieren wil dat er vanaf dat moment ook structureel geld wordt vrijgemaakt voor de opvang. De gedeputeerde stelde in de Statenvergadering dat er tot die tijd mogelijk ruimte is voor overbruggingsfinanciering voor opvangcentra.