Staten­fractie wil stevige ziens­wijze van College GS op nieuwe zout­win­nings­plannen


8 november 2021

Mijnbouwbedrijf Nobian is van plan is om nieuwe putten te slaan voor de zoutwinning in de driehoek Winschoten-Westerlee-Heiligerlee[1]. Zoals bekend heeft deze zoutwinning in de loop der jaren al veel problemen veroorzaakt, zoals bodemdaling, bevingen en veel schade aan woningen. Voor inwoners brengt dit alles veel onzekerheid en zorgen met zich mee. Dit temeer omdat hier niet alleen sprake is van mijnbouwschade door zoutwinning maar ook door gaswinning met alle complicaties vandien voor de schadeafwikkeling.

Daarbovenop komt dat Nobian al langere tijd onder verscherpt toezicht staat van het Staatstoezicht op de Mijnen vanwege ernstige tekortkomingen bij het veilig afsluiten van een zoutput. Ondanks dit alles is Nobian van plan om zes tot twaalf putten nieuwe putten te slaan. De communicatie hierover met de inwoners laat sterk te wensen over. Het nieuwe plan van Nobian is voor veel inwoners in de regio een klap in het gezicht. De Statenfractie stelt, samen met de SP, schriftelijke vragen aan het College van GS. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie een stevige zienswijze indient bij het ministerie en duidelijk maakt dat nog meer boringen in de Groninger ondergrond absoluut ongewenst zijn.


[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/864658/vrees-voor-twaalf-zoutputten-aan-de-rand-van-winschoten