Bijdragen Staten­ver­ga­dering Begroting 2022


10 november 2021

Voorzitter, we zitten inmiddels in de tweede week van de klimaattop in Glasgow. Veel beloften zijn er gemaakt en wellicht volgen er meer. Toch, wie naar de kleine lettertjes kijkt, ziet vooral ook dat er maar weinig bindend is voor de landen. De afspraken van Parijs zijn voor een groot deel niet nagekomen. Het lijkt erop dat de regeringsleiders nog steeds niet voldoende de urgentie zien van het probleem.

Voorzitter, de klimaatwetenschappers zijn het er vrijwel unaniem over eens, dat we nog een paar jaar hebben om onomkeerbare verhitting te voorkomen, een paar jaar om de kans op gevaarlijke kantelpunten te verkleinen, een paar jaar om onze uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Een paar jaar om het aantal klimaatdoden niet in de miljoenen te laten lopen. Oftewel het is code rood voor de mensheid. Die laatste woorden komen uit de mond van VN secretaris-generaal Antonio Guterres afgelopen zomer na het verschijnen van het zoveelste alarmerende IPCC rapport.

Voorzitter, de waarheid is een lastige. Het betekent een rem op de eindeloze economische ontwikkelingen. Het betekent een inkrimping van de veestapel. Het betekent een andere levensstijl voor ons als individuen. Het betekent een flinke pas op de plaats. Een boodschap die lastig is te brengen, omdat we allemaal opgegroeid zijn met een rijkdom die niet de onze is, maar voor een groot deel is gestolen van toekomstige generaties en heeft geleid tot de enorme crisis waar we nu mee moeten dealen.

Ondanks goed bedoelde groene ambities zien we ook in de huidige provinciale begroting teveel ruimte voor economische groei. Denk alleen maar aan de uitbreiding van het industrieterrein aan het WAD.

Voorzitter het wordt tijd dat de urgentie tot ons doordringt. De stad Groningen heeft een paar weken geleden de Klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Het is een erkenning van de absolute urgentie van het wereldwijde probleem, hopelijk - ook in de gemeente Groningen - gevolgd door heel veel daden. De Partij voor de Dieren denkt dat het van grote waarde is, ook al is dat in eerste instantie symbolisch, als ook de provincie de stad hierin volgt. Daarom dienen wij de motie klimaatnoodtoestand in.

Voorzitter in verband met de klimaatveranderingen die we de afgelopen jaren al gezien hebben even een opmerking tussendoor. De Partij voor de Dieren zou graag in de komende omgevingsvisie opgenomen zien dat voor landbouwdieren die lijden onder de klimaatverandering door bijvoorbeeld hittestress er ruimte komt in de visie en verordening voor het toestaan van schuilmogelijkheden voor weidedieren, ook in het buitengebied. Uiteraard moeten daar eisen gesteld worden mbt de inpassing in het landschap, en kan dit vaak ook in de vorm van schuilbosjes, hagen en wallen. We komen er nog op terug bij de bespreking van de omgevingsvisie. Zou de gedeputeerde echter vast kunnen reageren op dit verzoek?

Voorzitter, dan even een pure geldkwestie ten behoeve van het welzijn van wilde dieren. In de eerste plaats willen we de gedeputeerde danken voor zijn toezegging vorige week dat hij een onderzoek zal laten doen met betrekking tot het eventueel structureel opvangen van wilde dieren die - met name door menselijk toedoen - gewond zijn geraakt. Kunnen we met de gedeputeerde een termijn afspreken om met de bevindingen te komen? Bijvoorbeeld voor de volgende begrotingscyclus? Graag een reactie.

Voorzitter, op dit moment zijn er nog een tweetal opvangcentra in onze provincie. Door geldgebrek gaan ze verdwijnen. Blijham is al gesloten of sluit binnenkort. Westernieland sluit per 1 januari 2023. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat zolang de resultaten van het onderzoek niet bekend zijn, en er nog geen aanvang gemaakt wordt met de uitwerking, de mogelijkheden tot dierenopvang beschikbaar blijft, ook omdat beƫindiging van de huidige opvanglocaties leidt tot verlies van kennis, ervaring, materieel kapitaal en personele inzet. We zouden dan ook graag zien dat er voor deze locaties een overbruggingssubsidie komt. Een incidentele financiƫle bijdrage dus. En daarom de motie overbruggingsfinanciering wildopvang.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering Jongeren praten met de Staten

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering brief VOG gedeputeerde Staghouwer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer