Rechts-popu­lis­tische keuzes verzieken het klimaat


Opinie naar aanleiding van dwars­bomen 'Carnivoor geef het door'

16 november 2021

Rechts-populistische keuzes verzieken het klimaat

Het is het jaar 2021. De klimaattop in Glasgow is gaande, de wetenschap voorspelt desastreuze gevolgen als gevolg van het opwarmende klimaat. In Groningen debatteerden Statenleden onlangs met scholieren en jongeren over hoe de wereld er in 2050 uit zou kunnen zien. Eén van de punten die keer op keer naar voren kwam in de gesprekken is de zorg die jonge mensen hebben over klimaatverandering, en de wijze waarop dit hun toekomst gaat beïnvloeden.

Uit een enquête blijkt dat de bereidheid bij Groninger jongeren om zich actief in te zetten voor de klimaatdoelen erg groot is, maar dat zij ook verwachten dat dit sámen gedaan wordt en dat succes alleen bereikt kan worden als alle generaties zich hiervoor inspannen. Tijdens de Statenvergadering van 10 november zeggen alle partijen in de Staten begrip te hebben voor de ongerustheid van jongeren, en zich hard te willen maken voor een leefbare toekomst waarin men zich geen zorgen hoeft te maken over basisbehoeften.

'Carnivoor geef het door'

Zodra het jongerendebat was afgelopen, waren de zalvende woorden plotsklaps vergeten, en lieten een aantal fracties een heel ander gezicht zien. Een voorstel van de Partij voor de Dieren zorgt er sinds enkele maanden voor dat er uitsluitend op aanvraag vlees of vis wordt geserveerd bij vergaderingen van Provinciale Staten en in het restaurant van het provinciehuis. Iedereen die dat wil kan nog vlees blijven eten, je moet er alleen om vragen. Immers, één van de meest effectieve manieren om CO₂ uitstoot te verminderen is minder vlees eten.

Tegenmotie

Ons Groningen, net als BVNL en fractie GO een afsplitsing van Forum voor Democratie, greep de behandeling van de begroting 2022 aan om een tegenmotie in te dienen, en vlees weer standaard op het menu te zetten. Steun van alle hierboven genoemde partijen en de PVV was te verwachten. Deze rechts-populisten ontkennen simpelweg dat het klimaat opwarmt tot gevaarlijke hoogtes en weigeren élke klimaatmaatregel. Met de koppen in het zand kun je de talloze waarschuwingen van wetenschappers niet horen, en door uitsluitend te kijken naar je eigenbelang, hoef je niet te zien hoe mensen vlakbij, ver weg én in de toekomst lijden onder klimaatverandering.

Knus aankruipen tegen rechts populisme

Maar ook voor de VVD, het CDA, de Partij voor het Noorden, het merendeel van de Christenunie en het Groninger Belang is het blijkbaar teveel gevraagd om enkele maaltijden per maand vegetarisch te eten. Zij spraken gretig steun uit voor de motie. Is een voorbeeldfunctie vervullen te veel gevraagd voor deze politici?

Onbetrouwbare klimaatstandpunten

Het CDA schrijft in haar klimaatvisie over sociaal klimaatgedrag. De VVD schijnt beter haar best te willen doen voor het behalen van de klimaatdoelen. De Christenunie hanteert als standpunt dat iedere Nederlander kan bijdragen aan een leefbaarder klimaat, en noemt daarbij een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten, vertaald in de gedragstip ‘eet meer lokaal en plantaardig voedsel’. Practice what you preach?

Gerelateerd nieuws

Provincie gaat onderzoek doen naar toekomstige invulling van opvang dieren uit het wild

Voorzichtig goed nieuws voor hulpbehoevende dieren uit het wild. De gedeputeerde gaat op verzoek van de Statenfractie een ond...

Lees verder

Gezondheid omwonenden geitenhouderijen geen prioriteit voor provincie en gemeenten

Het aantal geiten in de provincie Groningen groeit gestaag. De nieuwste bedrijfsuitbreiding vindt plaats in Sellingen, waar e...

Lees verder