Plant bomen voor het klimaat


13 maart 2019

De Partij voor de Dieren wil dat er in de provincie meer bomen worden geplant in de strijd tegen klimaatopwarming. De partij dient hiertoe een motie in bij de Provinciale Staten vergadering vandaag, bij de behandeling van het “Vervolgproces ontwerp klimaatakkoord”.

Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het merkwaardig dat er eerder sprake is van ontbossing dan van aanplant, zowel in Nederland als in de provincie Groningen. “Bij alles dat in het kader van het klimaat gebeurt, wordt nooit wordt gesproken over de noodzaak van het aanplanten van bomen. Integendeel, er verdwijnen steeds meer bomen. En dat terwijl bomen zoveel CO² opnemen!”

De Partij vraagt aan het College om te onderzoeken waar in de provincie Groningen bomen en bossen kunnen worden aangeplant. Hierbij kan naast natuurbossen ook worden gedacht aan voedselbossen en moerasbossen in de veengebieden. Wat een boom per jaar aan CO² opneemt, verschilt per soort, maar gemiddeld wordt daar ongeveer 20 kg CO² voor genoemd. Voerman dient morgen nog drie moties in bij het onderwerp klimaatakkoord: zij probeert de Staten mee te krijgen in haar visie dat biomassa niet duurzaam is en ook niet meegenomen dient te worden in de klimaatdoelstellingen van de provincie. Ook zal zij pleiten voor een hoger waterpeil in de veengebieden teneinde veenoxidatie en andere schade tegen te gaan. En zij vraagt GS om te onderzoeken hoe er vaart gezet kan worden achter de eiwittransitie in Groningen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren noemt huidige aanpak voor herstel boerenlandvogels zinloos

De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen wil dat de provincie ophoudt met de huidige aanpak van de achteruitgang va...

Lees verder

Drie moties PvdD aangenomen bij bespreking ontwerp Klimaatakkoord

Provinciale Staten debatteerde vandaag over het provinciale vervolg op het verschijnen van het ontwerp Klimaatakkoord. De Par...

Lees verder