Partij voor de Dieren vraagt ophel­dering over zorge­lijke ontwik­ke­lingen veehou­derij


29 november 2017

De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College van GS over recente zorgelijke ontwikkelingen in de (melk)veehouderij. Uit Brabants onderzoek blijkt dat veel veebedrijven de wet aan hun laars lappen. Zo worden meer of andere dieren te houden dan vergund, is er een te hoge uitstoot van schadelijke stoffen uit de stallen of ontbreekt monitoring van luchtwassers. Ook kwam er onlangs grootschalige mestfraude aan het licht die waarschijnlijk tot in Groningen reikt. Bovendien dreigt de handel in fosfaatrechten de toekomst van kleine melkveehouders op het spel te zetten en te leiden tot nog meer grote bedrijven.

Bovenstaande situatie is voor de Partij aanleiding om het College te vragen of ook in Groningen misstanden zijn geconstateerd en of de provincie daar adequaat op heeft gereageerd. Ook vraagt zij om aanpassing van het Groninger Verdienmodel, waarmee bedrijven tussen de 2 en 4 ha. punten kunnen ‘verdienen’ door het nemen van maatregelen op gebied van milieu en duurzaamheid. Het drie jaar oude model moet nodig geactualiseerd worden. Gedacht kan worden aan het belonen van weidegang, koevriendelijke stallen en opzetten van familiekuddes waar kalfjes bij de moeder mogen blijven.

Voor de Partij voor de Dieren is doorgaan op de huidige weg geen optie. In plaats van lapmiddelen te blijven toepassen zullen er heldere keuzes gemaakt moeten worden.

Statenlid Ankie Voerman: “Kiest het College voor een transparante, betrouwbare veehouderij waar niet het grote geld regeert, maar waar met respect voor zowel dier als mens wordt geproduceerd? Dan moet het Groninger Verdienmodel snel aangepast worden. En voor alle veebedrijven moeten er in het provinciale beleid maatregelen opgenomen worden die dierenwelzijn, biodiversiteit en natuurherstel bevorderen. Malafide praktijken en uitbuiting van dieren en het milieu zijn onacceptabel.”

Nederlandse veehouders moeten onder een door de EU vastgesteld fosfaatplafond blijven. Stoppende boeren kunnen hun fosfaatruimte verkopen aan veehouders die willen uitbreiden. Dit zal naar verwachting leiden tot meer aanvragen voor grote bedrijven, waar het Groninger Verdienmodel op van toepassing is.

Omdat er afgelopen jaar te veel mest werd geproduceerd werden honderdduizenden, notabene drachtige, koeien vroegtijdig geslacht. Deze schokkende geschiedenis dreigt zich te herhalen, omdat de veestapel sinds het bereiken van de normen al weer met 10.000 koeien is gegroeid.

De vragen zijn hier in te zien:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-actualisatie-groninger-verdienmodel

https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-toezicht-en-handhaving-veehouderij

https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-mestfraude