Provin­ciale Staten: Geen gaswinning boven Rottu­mer­plaat


15 november 2017

De Provinciale Staten roepen de minister van Economische Zaken op om geen proefboringen of gaswinning toe te staan boven de Wadden. Dit staat in een motie, die op initiatief van Partij voor de Dieren werd aangenomen. Mede-indieners van voorstel waren de Socialistische Partij, de Partij van de Arbeid, de Partij voor het Noorden, Groninger Belang en GroenLinks.

Een gasveld, dat onderdeel bleek van een groep velden met in totaal 57 miljard kubieke meter gas werd onlangs ten noordwesten van Rottumerplaat gevonden door een consortium van Hansa Hydrocarbons, Oranje-Nassau-energie en Energiebeheer Nederland. De ontdekking werd door de bedrijven onthaald als de grootste gasvondst in de laatste kwart eeuw in Nederland en wordt als commercieel interessant gezien.

"Door gaswinning zo dichtbij daalt de bodem in de Waddenzee", aldus initiatiefnemer Ankie Voerman van de PvdD-statenfractie. Volgens Voerman heeft gaswinning nadelige gevolgen voor de kwetsbare natuur van het Waddengebied, doordat de voedselbanken op de Groninger Waddeneilanden Rottumerplaat en Rottumeroog in gevaar komen. Voerman: "Dat kan fataal zijn voor meerdere vogels die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van het unieke natuurgebied dat de Waddenzee nu is."

Voerman kreeg bijval van andere partijen. "Het maakt de fossiele industrie niets uit hoeveel schade ze veroorzaken, zolang ze maar winst kunnen blijven uitkeren aan hun aandeelhouders," fulmineerde statenlid Serbanescu-Kele van de SP. "Maar private winsten voor een enkeling mogen nooit ten koste gaan van het welbevinden van velen. Het is de 21e eeuw, gaswinning is niet meer van deze tijd". De overige indieners spraken zich eveneens uit tegen gaswinning in de nieuw ontdekte velden.


Gerelateerd nieuws

Blijham omzeilt Groninger Verdien Model bij  bouw nieuwe megastal

De Partij voor de Dieren wijst het college erop dat in de gemeente Bellingwedde het Groninger Verdienmodel (GVM) omzeild li...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt opheldering over zorgelijke ontwikkelingen veehouderij

De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College van GS over recente zorgelijke ontwikkelingen in de (melk)veeho...

Lees verder