Partij voor de Dieren dient WOB verzoek in over gesta­pelde mijnbouw Zuid­wending


8 december 2017

De Partij voor de Dieren heeft een WOB-verzoek ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen inzake de gestapelde mijnbouw bij Zuidwending.

De combinatie van zoutwinning en gaswinning heeft flinke bodemdaling veroorzaakt. Bewoners hebben veel moeite om schade vergoed te krijgen. Bovendien is het onduidelijk welke risico’s de huidige gasopslag in de zoutcavernes oplevert.

De partij wil de uitgebreide risico-analyse inzien, en een overzicht van incidenten die zich bij de installaties heben voorgedaan. Ook vraagt zij om een overzicht van de schademeldingen in het gebied, met een toelichting over de schadeafhandeling.

Statenlid Ankie Voerman: “De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over zoveel activiteiten in de ondergrond. Er wordt gesproken van veel schade aan huizen. De gasopslag ligt dicht bij woonwijken. Wij willen weten of het echt veilig is. En uiteindelijk ook wie er voor de schade opdraait!"


Foto: Hans Diender