Bijdrage Staten­ver­ga­dering ontwerp­be­sluit stik­stof­opgave NPLG


28 september 2022

Voorzitter, het ontwerpbesluit maakt in ieder geval een stuk duidelijker wat er van ons Staten gevraagd wordt. Ik dank het college daarvoor!

Inhoudelijk zien we een hoop goede punten, maar helaas ook zaken die de problematiek rond stikstof niet oplossen. Denk aan de legalisering van PAS melders. Laat het duidelijk zijn, dat ook deze boeren niet in de steek mogen worden gelaten, maar meegenomen moeten worden in de broodnodige systeemverandering! We schrikken van de blijvende nadruk op innovaties, die tot nu toe nauwelijks zoden aan de dijk zet. Waarom weer focus leggen op onzekerheden, die boeren nog verder de schulden in dwingen? Waarom niet (voor eens en altijd) goed doorpakken?

Voorzitter, het raakte mij toen ik de inspreker twee weken geleden hoorde spreken over zijn zoontjes. We zagen allemaal hoe hij brak omdat hij geen perspectief meer zag voor hen binnen het familiebedrijf. Maar juist ook voor zijn kinderen moet deze boer via een natuurlijk spoor geholpen worden de toekomst in. We kunnen niet op de oude voet verder, want dat stort ons als mens, en dat geldt ook voor al die boerenzonen en - dochters, …samen met de nu al ernstig aangetaste natuur …verder de afgrond in! Want… of we nu willen of niet, we bewegen ons binnen ecologische grenzen! Alles wat de natuur overkomt, overkomt ons..!

Voorzitter, de PvdD ziet graag dat de inzet van de provincie zich richt op een biologische, natuurinclusieve bedrijfsvoering. Het resultaat zal gezond voedsel zijn. Boeren kunnen hiermee hun vakkennis tonen en een goed inkomen verdienen. Dieren worden ouder.. Natuur, landschap en Milieu profiteren!

De integrale aanpak, die de provincie voorstaat krijgt onze steun. We roepen het college dan ook op om dit zeer actief en snel op te pakken. Bijvoorbeeld de pilots in de provincie met betrekking tot de eiwittransitie. Noodzakelijk voor het tegengaan van de klimaatopwarming. Versnel, verstevig, help om pilots om te zetten in gangbare bedrijfsvoering.

Om die versnelling krachtig in te zetten willen we via een motie het college oproepen om te komen met een beleidskader voor de transformatie van de landbouw.

Voorzitter, extensivering van de veehouderij is de meest voor de hand liggende maatregel om de stikstof- , de water- en de CO2-doelen te behalen. We vinden dan ook dat het uitdrukkelijk onderdeel moet uitmaken van de gesprekken, die de komende maanden worden gevoerd, en dienen daarom de motie extensivering veehouderij onderdeel gebiedsproces in..

Dank u wel!