Schrif­te­lijke vragen inzake vondst dode dieren sloot Kiel Windeweer


Indiendatum: mrt. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende vondst dode dieren sloot Kiel Windeweer

Geacht College,

Op 1 maart zijn nabij Kiel Windeweer dode vossen, reeën en een ekster gevonden die in een sloot waren gedumpt. De vondst werd gemeld bij de Faunabescherming[1]. Van de vier vossen was de staart gevild, de reeën waren in stukken gereten.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Is deze melding ook bij de provincie gemeld, en/of heeft een melding over deze vondst u via de plaatselijke politie bereikt?
  2. Heeft u navraag gedaan bij de politie, plaatselijke BOA en de WBE Oude Veenkoloniën over deze vondst, of gaat u dit alsnog doen? Zo ja, kunt u ons op de hoogte stellen van de bevindingen? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke actie gaat de provincie ondernemen om uit te zoeken wat er gebeurd is en door wie?
  4. Er zijn signalen van omwonenden dat in het bosje bij Kiel-Windeweer al enkele jaren stropers actief zijn. Is u iets bekend over stroperijpraktijken in dit gebied, en zo ja van welke aard?
  5. Bent u het met ons eens dat dit een WED-overtreding onder de Wet Natuurbescherming betreft, en dat deze daad strafrechtelijke vervolging vereist? Zo ja, hoe gaat de provincie hieraan bijdragen? Zo nee, waarom niet?
  6. In 2018 deelde u mee dat er geen administratie wordt bijgehouden van stroperijdelicten[2]. Bent u het met ons eens dat het ontbreken van registratie het moeilijker maakt om patronen te herkennen, voorvallen met elkaar te verbinden en de pakkans te verhogen? Bent u op dit moment bereid om wél werk te gaan maken van een stroperijdatabase, met input van politie, BOA’s en provinciale inspecteurs? Zo nee, waarom niet?
  7. Drie jaar geleden werden er (delen van) dode reeën aangetroffen in hetzelfde gebied. Dit betrof een actie van een jager die, nadat hij de bruikbare delen had verwijderd, de kadavers in stukken weer terug had gelegd waarna ze werden gevonden door een wandelaar. Is het volgens u mogelijk dat de dieren in de sloot ook achtergelaten zijn door een jager, na meenemen van de bruikbare delen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat vindt u van deze situatie? Is het volgens u gewenst dat jagers kadavers in het veld / bij wandelpaden / bij waterlopen terugleggen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.faunabescherming.nl/2020/03/04/gruwelijke-vondst-in-groningen/

[2] https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-stroperij-en-handhaving-natuurcriminaliteit

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 16 apr. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake behalen doelen Natuur Netwerk Nederland en vergroening landbouw

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake bescherming kleine marterachtigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer